Brandfolk: Luk vores brandstation omgående

Politikerne i Bornholms Regionskommune bør omgående lukke brandstationen i Aakirkeby. Sådan lyder den usædvanlige opfordring fra stationens brandfolk. Alt tyder på, at politikerne til august vil beslutte at lukke stationen, men brandfolkene ønsker en hurtigere afklaring. ”Vi er trætte og mismodige over jeres ubeslutsomhed”, skriver de i et stærkt kritisk brev til politikerne.

I forrige uge besluttede Bornholms Regionskommune at lade Falck overtage brandslukningen i slukningsdistrikt Rønne, hvor beredskabet består af brandstationen i Rønne og hjælpebrandstationen i Aakirkeby. Driften af stationen i Aakirkeby var udbudt som en option, men politikerne valgte at sige nej tak til Falcks tilbud på optionen. Det blev dog ikke formelt besluttet, om man så ville drive stationen videre i kommunalt regi eller helt nedlægge den, men alt tyder på, at der til august vil blive truffet beslutning om at nedlægge stationen i forbindelse med en revision af den risikobaserede dimensionering.

Beder om hurtig lukning

Usikkerheden om fremtiden for brandstationen i Aakirkeby har nu fået samtlige brandfolk til at sende et brev til kommunalbestyrelsen. Her opfordrer de politikerne til omgående at nedlægge brandstationen.

”Efter at have erfaret, at beredskabet på Bornholm bliver lavet om, og Falck overtager distrikt Rønne, som også dækker Aakirkeby, mener vi, brandfolkene på Aakirkeby brandstation, ikke at vi længere har vores berettigelse som brandmænd, og vil gerne bede om at brandstationen bliver lukket omgående”, skriver brandfolkene.

Mange forsøg på at få lukket station

I brevet skriver brandfolkene videre, at de i de seneste seks år har haft en følelse af, at hverken kommunalbestyrelsen eller Bornholms Brandvæsens ledelse mener, at brandstationen i Aakirkeby har sin berettigelse, og at brandvæsenets ledelsen flere gange har forsøgt at få stationen nedlagt.

”Vi kan tydeligt mærke at vi ikke er ønsket. Senest med borgmesterens udtalelse i radioen d. 30-6-2014 kl. 12.30, hvor der bliver udtalt, at der er problemer med fremmøde på Aakirkeby brandstation. Det kan da ikke komme bag på nogen, at det er svært at møde, når der bliver skåret ned i bemandingen hos os. Men vi har altid mødt – selv med jeres store besparelser på vores mandskab og materiel – og udført vores hverv”, skriver brandfolkene.

Er trætte og mismodige

Ifølge brandfolkene er det nu åbenlyst, at deres station ender med at blive nedlagt. Og det bør politikerne tage konsekvensen af: ”Tag nu den beslutning om at lukke os. Nu. Og ikke i august. Vi er trætte og mismodige over jeres ubeslutsomhed og, for nogles vedkommende, nedladende udtalelser om, at vi lige pludselig ikke kan løse opgaver, som vi har løst i mange år. Uden anmærkninger. Det er bare ikke i orden. Vi er deltidsfolk, mere eller mindre frivillige, er altid parate, og stiller altid op. Vi vil behandles ordentligt og have den respekt, vi fortjener. Men den er manglende eller ikke eksisterende”, lyder det fra brandfolkene.

”Vi har altid været et aktiv for lokalsamfundet. Og vi er sikre på, at vi bliver savnet”, slutter brandfolkene deres brev.

Hvis brandstationen i Aakirkeby ender med at blive lukket, vil antallet af brandstationer på Bornholm på få år være blevet halveret. Tidligere er brandstationen i Hasle blevet nedlagt, og ved den kommende ændring af den risikobaserede dimensionering vil også brandstationen i Gudhjem bliver lukket. Tilbage vil være brandstationerne i Rønne og Nexø, som Falck vil stå for driften af, og brandstationen i Allinge, som Beredskabsstyrelsen Bornholm nu driver.

Annonce