Brandfolk: Vi har mistet endnu mere tillid til beredskabschefen

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Konsulentrapporten om forholdene i Lejre Brandvæsen bliver mødt med skepsis af brandfolkene i Kirke Hyllinge. Efter en gennemgang af rapporten mener brandfolkene således, at beredskabschefens udtalelser til konsulenterne flere steder er misvisende. Meldingen fra brandfolkenes tillidsmand er, at de har mistet troen på et fremtidigt samarbejde med beredskabschefen.

Brandfolkene på Lejre Brandvæsens station Nord i Kirke Hyllinge holdt i den forløbne uge et fællesmøde, hvor konsulentrapporten fra KL blev gennemgået. Og brandfolkenes konklusion er, at de stiller sig stærkt tvivlende over for konsulentrapporten – som ifølge brandfolkene er så misvisende, at de vil rette henvendelse til kommunen.

”Den samlede styrke af brandfolk stiller sig stærkt skeptiske overfor rapporten, som de på ingen måde finder, er tilbundsgående. Flere steder i rapporten fra KL er det samlede mandskab direkte uenige i beredskabschefens udtalelser, som de mener, er misvisende. Den samlede trup af brandfolk er af den opfattelse, at rapporten flere steder konkluderer på usande og entydige oplysninger. Rapporterne har på ingen måde medvirket til at gøre brandfolkene tryggere. Derimod har de medvirket til, at alle brandfolk nu stort set har mistet tilliden til beredskabschefen, og troen på et fremtidigt samarbejde”, skriver tillidsmand Brian Thomsen på vegne af brandmandskabet i en udtalelse.

”Brandfolkene stiller sig ikke tilfredse med de anbefalinger som KL har fremsat omkring det fremtidige samarbejde, og vil derfor bede borgmesteren Mette Touborg om kraftigt at overveje, hvordan man i kommunen har tænkt sig, at et fremtidigt samarbejde skal bringes til at fungere til alles tilfredshed. Brandfolkene søger nu yderligere dokumentation for deres påstande, og vil snarest herefter rette en ny henvendelse til Lejre Kommunes borgmester for at kræve politisk svar på den række kritisable forhold, som brandfolkene gennem mange år har identificeret”, skriver tillidsmanden.

”Brandfolkene mener, at deres opråb om et dårligt arbejdsmiljø og alvorlige samarbejdsvanskeligheder med beredskabschefen, overhøres fra de ansvarlige instanser. Dette sikrer ikke et optimalt beredskab fremover i Lejre Kommune”, konstaterer brandfolkene, der dog også understreger, at de prioriterer sikkerheden for borgerne: ”Et enigt brandmandskab er stærkt bekymret for det fremtidige beredskab, men har besluttet at de nu og her vil gøre alt for at sikre tryghed og prioritere, at det akutte beredskab som et minimum opretholdes. Kort sagt kan borgerne regne med brandmændenes hjælp, når de har brug for den”.

Annonce