Roskilde og Lejre har indgået ny brandslukningsaftale

Lejre og Roskilde kommuners borgmestre, Mette Touborg og Joy Mogensen, underskrev fredag en ny brandslukningsaftale. Det nye samarbejde mellem de to kommuner indebærer, at Roskilde Brandvæsen nu alene sender en autosprøjte fra 1-minutsberedskabet til det område af Lejre Kommune, hvor Roskilde-brandfolkene kan være hurtigere fremme end Lejre Brandvæsen. Samtidig afsender Lejre Brandvæsen et slukningstog, som hurtigst muligt afløser autosprøjten.

Hidtil har Roskilde Brandvæsen stået for brandslukningen og indsatsledelsen i den østlige del af Lejre Kommune, og kommunen har derfor haft store udgifter til Roskilde Brandvæsen. Den nye aftale mellem Lejre og Roskilde Brandvæsen reducerer de udgifter væsentligt.

Det skyldes, at Roskilde Brandvæsen nu udelukkende sender en autosprøjte med mindst en holdleder og tre brandfolk som supplerende styrker i det område af Lejre Kommune, hvor de vil komme hurtigst frem. Ved mindre uheld sendes der dog kun en indsatsleder fra Lejre Brandvæsen og en autosprøjte efter et nærhedsprincip.

Samarbejdet mellem Lejre og Roskilde brandvæsener betyder, at Lejre Kommune kan opretholde det nuværende serviceniveau på forsvarlig vis – også i den østlige del af kommunen, hvor det tager længere tid at komme frem. Serviceniveauet indebærer, at 58 % af borgerne i Lejre Kommune får hjælp af brandvæsenet inden for 10 minutter efter alarmering. Inden for 15 minutter får 99 % af borgerne hjælp, og når der er gået 20 minutter, har alle borgere i Lejre Kommune fået hjælp.

Annonce