Brandfolk vil ikke flytte med til ny brandstation

Hvis Aabenraa Kommune gennemfører en plan om, at tre brandstationer skal lægges sammen til én, så bliver det uden brandfolkene fra den nuværende brandstation i Frøslev. Brandfolkene er nemlig enige om, at ingen af dem vil flytte med til en ny, stor brandstation i Padborg. De mener heller ikke, at der er nogen besparelser at hente ved sammenlægningen.

I forrige uge kunne Aabenraas borgmester, Tove Larsen, fortælle, at der i kommunens beredskabskommission var enighed om, at de frivillige brandværn i Vejbæk, Frøslev og Bov/Padborg skal lægges sammen til ét brandværn, der skal have base på en helt ny brandstation, der opføres i Padborg.

Men de frivillige brandfolk i Frøslev er ikke med på kommunens plan. Tværtimod er der blandt brandfolkene enighed om, at ingen af dem vil flytte med, hvis planen gennemføres. Konsekvensen vil derfor være, at alle brandfolk fra Frøslev træder ud af beredskabet i Aabenraa Kommune.

Imidlertid mener brandfolkene, at brandstationen i Frøslev er så billig i drift, at en videreførelse af stationen kan være med til at sikre, at budgettet for en ny station – der så kun skulle bestå af de to øvrige brandværn – kan holdes. ”De 5 millioner kroner, som er afsat, er ikke tilstrækkeligt til projektet, hvilket så vil sige, at der igen kræves ekstrabevillinger til et projekt, som endnu ikke er påbegyndt”, skriver Allan Gosch fra brandværnet i et åbent brev til borgmesteren. Brandfolkene mener derimod, at den mindre station, som vil skulle opføres, hvis Frøslev Frivillige Brandværn bevares, kan holdes indenfor budgettet.

Brandfolkene i Frøslev peger på, at stationen er billig i drift, fordi de selv står for al vedligeholdelse af køretøjerne, og at det giver en stor besparelse, som vil falde væk, hvis aktiviteterne samles i Padborg. Desuden har en gennemgang af den næsten nye brandstation i Frøslev vist, at bygningen er i god stand, og at der alene er behov for udskiftning af en enkelt dør.

”Lad os heller ikke glemme de over 600 personer, som har skrevet under, og derved tilkendegivet deres utryghed ved en sammenlægning. Det kan ikke være gået jeres opmærksomhed forbi, at vi i Frøslev er hurtige til at komme frem – det er endda blevet udtrykt af Preben Christensen (beredskabschefen, red.). Den hurtige udrykningstid er med til at redde liv; der skal jo kun én gang til, hvor det er for sent, så er alle de millioner kroner uden betydning”, skriver Allan Gosch.

En ny brandstation i Padborg ventes at give længere responstid i dele af Aabenraa Kommune, men beredskabschef Preben Christensen har tidligere udtalt, at man under normale trafikforhold godt kan overholde kravet om en maksimal responstid på 15 minutter.

Annonce