Brandmand ikke ramt af forgiftning

Tirsdag aften blev en brandmand bragt til skadestuen efter en brand hos virksomheden O.L. Seals i Helsinge. Virksomheden fremstiller pakninger, hvortil der anvendes teflon og fluor, og branden udviklede ætsende røg fra overophedet teflon. Under slukningsarbejdet blev varslingssirenerne aktiveret, ligesom der blev udsendt en beredskabsmeddelse, og der var frygt for, at en brandmand var blevet forgiftet og havde fået såkaldt polymerfeber. Han kunne dog udskrives fra skadestuen efter kort tid.

Alarmen gik kl. 20.17, og ved brandvæsenets og politiets ankomst viste det sig, at der ikke var tale om en egentlig brand, men derimod om at en ovn på stedet var blevet overophedet, hvorved der blev udviklet flour- og teflondampe, som steg til vejr i en røgfane mod vest. Det blev besluttet, at der skulle udsendes beredskabsmeddelelse og laves sirenevarsling, hvilket skete kl. 21.19. Der blev foretaget afvarsling kl. 02.19.

Teflondampe kan afstedkomme såkaldt polymerfeber, som kan ramme mennesker, der har indåndet gas eller dampe fra dekomponeret PTFE polytetrafluoreten (teflon), hvis det har været udsat for en temperatur på over 280°C. Det var baggrunden for at folk, der boede op til 300 meter vest for fabrikken, blev opfordret til at blive inden døre, stoppe deres ventilationsanlæg samt lukke døre og vinduer.

Der opstod på et tidspunkt frygt for, at en brandmand var ramt af polymerfeber, der giver influenzalignende symptomer, og han blev bragt til skadestuen. Efter en undersøgelse kunne det dog konstateres, at han tilsyneladende ikke var blevet forgiftet, og han blev udskrevet efter en times tid.

Annonce