Brandslukning for 145 mio. kr. er nu i udbud

Indenfor kort tid bliver det besluttet, hvem der skal stå for brandslukningen i Sydøstjylland fra 1. januar 2018 og op til 10 år frem. Sydøstjyllands Brandvæsen har nemlig nu sendt den samlede brandslukningsopgave i udbud. Kontrakten omfatter driften af seks brandstationer og har en værdi på ca. 145 mio. kr.

Udbuddet af brandslukningen i Sydøstjyllands Brandvæsen gennemføres som et udbud med forhandling, hvor interesserede tilbudsgivere først skal give deres interesse til kende, hvorefter der prækvalificeres op til fem tilbudsgivere, som der forhandles med. Inden udgangen af denne måned skal de interesserede tilbudsgivere have meldt sig, og der forventes kontraktstart den 1. januar 2018.

Sydøstjyllands Brandvæsen har seks brandstationer, og udbuddet er opdelt i tre delaftaler. Den første delaftale omfatter brandstationerne i Brædstrup og Tørring og har en værdi på op til 33 mio. kr. Den næste delaftale omfatter stationerne Hedensted, Hornsyld og Klakring med en værdi på 43 mio. kr. Og den sidste delaftale omfatter hovedstationen i Horsens – der som den eneste af brandvæsenets stationer har 1-minutsberedskab – med en værdi på 69 mio. kr.

I udbuddet vil der skulle gives tilbud på to forskellige kontraktlængder, nemlig henholdsvis fem og 10 år. Tilbudsgivere skal kunne påvise, at de har relevant erfaring med udførelse af lignende opgaver, og ved prækvalifikationen vil udvælgelsen vil ske ud fra en vurdering af ansøgernes referencer.

Annonce