Brandstation i Bækmarksbro bevares

Google Streetview

Brandstationen i Bækmarksbro overlever. Det vedtog politikerne i Lemvig Kommunes beredskabskommission på sit seneste møde, og dermed tyder det på, at opgaven med at slukke brande i den sydlige del af kommunen vil fortsætte som hidtil. “Vi har diskuteret de forskellige modeller, men har bestemt at fastholde en hjælpestation i Bækmarksbro”, siger borgmester Erik Flyvholm (V), der også er formand for beredskabskommissionen.

Opgaven med at slukke brande er blevet diskuteret efter sammenlægningen af de to kommuner Lemvig og Thyborøn-Harboøre, skriver Lemvig Folkeblad. I et forsøg på at spare penge blev det også vurderet, om brandvæsnet i Bækmarksbro kunne spares væk. Beredskabsstyrelsen har haft planen til høring, men har svaret, at en nedlæggelse af brandstationen i Bækmarksbro vil være betænkelig, da det vil give en lang udrykningstid. Derfor bad styrelsen kommunen om at genoverveje en nedlæggelse eller alternativt anskaffe en hurtig slukningsenhed. En hurtig slukningsenhed kan betjenes af blot to mand og kan stå hos den vagthavende brandmand i området. Derved kan udgifterne til husleje med mere spares bort.

“Vi er dog klart at den opfattelse, at der skal en ordentligt dækning til. Lovmæssigt kan vi måske godt nedlægge brandstationen i Bækmarksbro, men vi har lyttet til de meldinger, vi har fået fra området”, siger Erik Flyvholm. Både de lokale brandfolk og flere lokale beboere har udtrykt betænkelighed ved at fjerne brandvæsnet i Bækmarksbro.

Det analyseres også for tiden, hvor mange brandfolk der er brug for. “Vi har naturligvis bemærket, at vi har mange indsatsledere de to steder, men noget tyder på, at vores besparelse ikke bliver så stor som forventet. Vi skal jo have dækket vagterne i alle døgnets 24 timer”, erkender Erik Flyvholm. De to brandvæsner i Lemvig og Thyborøn drives i princippet fortsat hver for sig, men har dog et fælles budget. Ifølge budgettet skal brandvæsnerne spare 300.000 kroner i år samt 400.000 kroner næste år. “Næste års besparelse på 400.000 kroner har vi foreløbigt udskudt”, siger Erik Flyvholm til Lemvig Folkeblad.

Fremtiden for brandvæsnet er endnu ikke afgjort. Foreløbigt er det kun beredskabets dimensionering, der er fastlagt, mens det endnu ikke er afklares, hvem der skal sidde bag rattet i brandkøretøjerne. Kommunen vil fortsat udbyde opgaven i licitation i samarbejde med nabokommunerne for at undersøge, om opgaven kan udføres billigere af andre entreprenører. Det vil formentlig ske i løbet af efteråret.

Annonce