Brandstation i Hårlev bliver selvstændig

Brand- og redningsberedskabet får et løft i den nye Stevns Kommune, hvor kommunen og Falck netop har indgået en fem-årig aftale, der bl.a. sikrer en opgradering af den nuværende hjælpebrandstation i Hårlev og tilførsel af nyt materiel. Aftalen har været forhandlet igennem længere tid mellem Falck og kommunens beredskabschef. Det har resulteret i den fem-årige aftale, der blev tiltrådt af sammenlægningsudvalget forleden.

“Vi har været igennem en rigtig god proces, og er nået til en aftale over de næste fem år, hvor borgerne i Stevns Kommune kan føle tryghed ved beredskabet. Trygheden her naturligvis hele tiden været til stede, men med opgraderingen af brandstationen i Hårlev fra en hjælpestation til en selvstændig stadion på lige fod med Store Heddinge, er der reelt tale om en styrkelse i lokalområdet. Det samme gælder en udvidet bemanding og tilførsel af mere materiel i Hårlev og nyt materiel til Store Heddinge. Desuden rummer aftalen et punkt om samarbejdet med de frivillige i Beredskabet Vallø-Stevns som sikrer, at de frivilliges samarbejde med Falcks deltidsbrandmænd også styrkes, idet de frivillige kan anvendes i første udtrykning”, siger kontraktchef i Falcks region Sjælland, Sean Bisgaard, til Dagbladet.

Aftalen betyder, at der indsættes en ekstra mand i udrykningen i Hårlev, så man her rykker ud med seks mand plus en holdleder, mens der tilsvarende er syv mand plus en holdleder i Store Heddinge. Hvad angår materiel, vil stationen i Store Heddinge i løbet af 2007 få tilført en ny automobilsprøjte med 5.000 liter vandtank samt en helt ny vandtankvogn. I Hårlev indsættes den nuværende automobilsprøjte fra Store Heddinge, og der tilføres overtryksventilator til Hårlev.

Nyordningen betyder, at Falck ikke længere har plads nok i det lejede garageanlæg på Industrivej i Hårlev. Der skal således findes nye lokaler med øget kapacitet samt en ordentligt mandskabsrum med mere. I Store Heddinge løber man ind i det problem, at det gamle garageanlæg på stationen ikke længere er anvendeligt, da portene simpelthen er for lave. Derfor skal der enten ombygges eller bygges til på stationen. “Denne proces er allerede sat i gang. Vi er i markedet for at finde et nyt lejemål i Hårlev, hvilket vi forventer at få styr på indenfor kort tid. Og i Store Heddinge er Falcks arkitekter gået i gang med at vurdere mulighederne for ombygning eller eventuelt nybyggeri”, siger Sean Bisgaard til Dagbladet.

Økonomisk betyder den nye kontrakt, at Stevns Kommune skal betale et årligt vederlag på godt 2,7 mio. kroner til Falck.

Annonce