Brandvæsen afviser kategorisk at betale huslejeregning

Arkivfoto: Lasse Christiansen

En huslejeregning på 307.362 kr. fra Lejre Kommune vil ikke blive betalt. Det har Vestsjællands Brandvæsen besluttet. Regningen vedrører husleje for 2016, men den blev først fremsendt i midten af 2017, og derfor vil beredskabskommissionen ikke betale. Lejre Kommune mener, at brandvæsenet dermed handler i strid med regnskabsreglerne.

Vestsjællands Brandvæsen betaler hvert år ca. 2,8 mio. kr. til ejerkommunerne for at leje de kommunalt ejede brandstationer. For Lejre Kommunes vedkommende handler det om brandstationerne i Kr. Hyllinge og Hvalsø.

Striden med Lejre Kommune omfatter husleje for 307.362 kr. vedrørende 2016. Begge parter er enige om, at der har været rod med Lejre Kommunes regninger, hvor kommunen blandt andet har fremsendt både regninger og kreditnotaer, som har udlignet hinanden.

Ifølge Vestsjællands Brandvæsen blev regningen på de 307.362 kr. først modtaget i august 2017, og brandvæsenet mener, at der er en uformel aftale med ejerkommunerne om, at der ikke betales regninger, som modtages efter at et regnskab er lukket og godkendt af revisionen. Derfor har beredskabskommissionen besluttet tiltrådt brandvæsenets beslutning om at afvise fakturaen fra Lejre Kommune.

Kommune: Ikke et gyldigt argument

Hos Lejre Kommune fastholder man, at der – trods problemer med tilbagetrukne fakturaer og forkerte fakturatekster – samlet set er sendt fakturaer på det korrekte beløb for husleje i 2016.

Kommunen afviser også Vestsjællands Brandvæsens argument om, at regnskabet var lukket: ”Det er Lejre Kommunes opfattelse, at dette ikke er et gyldigt argument for at afvise en betaling”, skriver kommunen, som henviser til, at Vestsjællands Brandvæsen er underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab. De regler indebærer, at Vestsjællands Brandvæsen skal registrere en modtaget faktura i regnskabet – og ikke blot kan afvise den.

Det er nu op til Lejre Kommune at tage stilling til, om man vil acceptere Vestsjællands Brandvæsens beslutning og afskrive gælden.

Tingene kompliceres noget af, at Lejres borgmester, Carsten Rasmussen (S), er formand for Vestsjællands Brandvæsens beredskabskommission samt af, at Lejre Kommune lige før sommerferien besluttede at iværksætte en undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab. Den undersøgelse ventes færdig senest i oktober.

Annonce