Brandvæsen får ros efter tilsynsbesøg fra Beredskabsstyrelsen

I september var Beredskabsstyrelsen på tilsynsbesøg hos Vestsjællands Brandvæsen i Lumsås, hvor brandfolkene gennemførte en øvelse omhandlende løft af tunge byrder og afstivning af bygninger i forskellige redningssituationer. De tre lokale holdledere, der virkede som instruktører på øvelsen, får i Beredskabsstyrelsens tilsynsrapport ros for deres undervisning.

Beredskabsstyrelsens besøg hos Vestsjællands Brandvæsen skete som led i styrelsens generelle tilsyn. Formålet var at belyse beredskabets praksis for planlægning, gennemførelse og evaluering af den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse for brandmandskabet.

Beredskabsstyrelsens rapport fra besøget foreligger nu, og konklusionen udtrykkes tilfredshed med Vestsjællands Brandvæsens planlægning, gennemførelse og evaluering af den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, som er i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer, beredskabsfaglige krav og pædagogiske principper, og som derved medvirker til effektiv læring og kompetenceopretholdelse for de ansatte brandfolk.

Besøget blev aflagt i forbindelse med afvikling af en vedligeholdelsesøvelse på brandstationen i Lumsås i Odsherred, hvor brandfolkene gennemførte en øvelse omhandlende løft af tunge byrder og afstivning af bygninger i forskellige redningssituationer. De tre lokale holdledere fra Odsherred-stationerne, der virkede som instruktører på øvelsen, får ros af styrelsen for deres undervisning, som på alle måder lever op Beredskabsstyrelsens pædagogiske principper

”Vores instruktører og brandmænd lægger mange kræfter i at gennemføre vedligeholdelsesøvelser på et højt fagligt niveau, og det er derfor dejligt at styrelsen ved sit tilsyn kvitterer for, at deres undervisning på alle områder lever op til deres forventninger”, siger operativ chef Lars Karlsen fra Vestsjællands Brandvæsen.

Vestsjællands Brandvæsen vil fremadrettet følge Beredskabsstyrelsens anbefalinger til at skabe et yderligere kompetenceløft på vedligeholdelsesøvelser for brandfolk og instruktører.

Annonce