Travl dag for beredskabet – og for BeredskabsInfo

Mandagens storm gav travlhed for brandvæsenerne, der rykkede ud til mange alvorlige stormskader, og for alarmcentralerne, der modtog så mange 112-opkald, at der opstod lang ventetid. Også for BeredskabsInfo var det en travl dag, der bød på det største antal sidevisninger i vores 17-årige historie, nemlig over 32.000. Over 11.000 kiggede forbi BeredskabsInfo i dagens løb.

En opgørelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at der mandag var seks gange så mange 112-opkald til brandvæsenerne som på et normalt døgn. I alt blev der modtaget 512 opkald, og travlest var der i Sønderjylland og Hovedstadsområdet:

Hovedstaden: 211
Syddanmark: 195
Sjælland: 64
Midtjylland: 32
Nordjylland: 10

”Antallet af udrykninger for det samlede redningsberedskab når formentlig ikke helt op i nærheden af de store storme i 1999 og 2005, men det har været en travl nat for redningsberedskabet. Både de kommunale brandvæsener, Falck og os i Beredskabsstyrelsen har haft en del at se til”, fortæller Lars Schou, der er sektionschef i Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, som tilføjer, at Der ikke findes sammenlignelige tal for redningsberedskabets udrykninger i 1999 og 2005.

Antallet af 112-alarmer til brandvæsenet er oven i købet kun et fingerpeg om det reelle antal udrykninger fra brandvæsenet. Det reelle tal ligger langt højere, lyder det fra formanden for kommunale beredskabschefer og beredskabschef i Helsingør og Fredensborg kommuner, Niels Mørup:

”Mange af vores udrykninger blev iværksat direkte fra den lokale beredskabsstab eller de kommunale stabe, uden at der forudgående var alarmeret via 112. Herudover har der været henvendelser direkte til brandvæsenet fra kommunale institutioner, virksomheder og borgere”.

Ekstraordinært døgn i København

Hos landets største brandvæsen, Københavns Brandvæsen, var mandagsdøgnet også præget af stor travlhed.  ”Vi har haft et ekstraordinært døgn i København, med mange opkald og mange indsatser. Vores styrker var under stormen massivt indsat for at opretholde fremkommeligheden i Københavns Kommune, og det var nødvendigt at indkalde ekstra ressourcer for at løse alle opgaver. Heldigvis var beredskabet klar til at hjælpe byens borgere”, fortæller operationschef Peter Westh.

Københavns Brandvæsen løste mellem kl. 16.00 og kl. 22.00 over 100 opgaver i København. Opgaverne var primært rydning af forhindringer for færdslen samt sikring og besigtigelse af skadesteder med løse højspændingsledninger, væltede kraner og usikre stilladser. Københavns Brandvæsens alarmcentral modtog alene mellem kl. 15.30 og kl. 19.00 i alt 650 opkald til 112, mens der på en normal mandag aften modtages ca. 170 opkald. Foruden opgaverne i Københavns Kommune har alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen sendt brandvæsnerne i omegnskommunerne ud på 79 opgaver.

Brandvæsnet indkaldte ekstra personale til alarm- og vagtcentralen, ekstra indsatsledere samt ekstra stabsressourcer til planlægningsopgaver, logistik m.m. Brandvæsnets frivilligenhed stillede med 26 personer og bemandede seks køretøjer, og frivilligenheden varetog udkald til rydning af forhindringer for færdslen, f.eks. væltede træer, samt afspærringsopgaver og logistiske opgaver i form af udkørsel af forplejning til stationerne. Frivilligenhed blev også brugt til at kontrollere hovedfærdselsårene i kommunen for at kontrollere fremkommeligheden og stormskader. Der blev endvidere indkaldt ekstra brandfolk fra specialtjenesten til bemanding af to ekstra pionerkørekøjer til løsning af akutte rydningsopgaver.

Rekord på BeredskabsInfo

Også på BeredskabsInfo gav det hårde vejr travlhed. Mandag var der således 11.181 besøg på Beredskabsinfo.dk, hvilket er en del mere end de ca. 7.000, som på en gennemsnitsdag læser BeredskabsInfo – og endda mere end tirsdag den 15. oktober 2013, hvor nyheden om resultatet af ambulanceudbuddet i Roskilde fik 10.500 til at besøge BeredskabsInfo.

De mange besøgende læste i alt 32.380 sider på BeredskabsInfo, og det er det største antal sidevisninger i vores 17-årige historie. Den hidtidige rekord stammede fra 1. januar 2013, hvor der var 29.359 sidevisninger.

På de sociale medier fik stormen også stor opmærksomhed, og BeredskabsInfo fik en række nye followers på Twitter. Stormen kunne dog ikke slå Roskilde-udbuddet, hvor BeredskabsInfos nyhed om udbudsresultatet slog alle rekorder med 945 likes på Facebook.

Annonce