Københavns Brandvæsen afviser kritik af skybrudsindsats

Centralforeningen for Stampersonel (CS) er på dybt vand, når organisationen kritiserer Københavns Brandvæsens dispositioner under sidste weekends skybrud. Det mener brandvæsenet, der henviser til, at der under indsatsen var et tæt samarbejde mellem brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen.

CS har fremført, at en stor pumpekapacitet fra Beredskabsstyrelsen var til rådighed i København, men først blev anvendt flere timer efter ankomsten. Kritikken fik indirekte støtte af Beredskabsstyrelsen selv, som bekræftede, at den normale procedure ikke var fulgt – og at pumpekapaciteten ikke blev udnyttet.

Uvidenhed om de faktiske forhold

Men Københavns Brandvæsen retter nu skytset mod CS: ”Centralforeningen for Stampersonel fremfører, at man ikke indsatte al pumpekapacitet med det samme. Den kritik er helt forfejlet og er baseret på uvidenhed om de faktiske forhold”, skriver brandvæsenet i en udtalelse.

”Faktum er, at lige så snart det uvarslede skybrud over København blev erkendt af Københavns Brandvæsens operative ledelse, blev mandskab og pumpemateriel fra Beredskabsstyrelsen straks tilkaldt. Beredskabsstyrelsen havde en forbindelsesofficer til stede på Københavns Brandvæsens vagtcentral. Disponeringen og indsættelsen af de operative ressourcer foregik derfor i meget tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsen”, skriver Københavns Brandvæsen.

Kloakkerne skulle være frie

”Bortpumpningen af vandet kunne først påbegyndes, da kloakkerne var frie. Derfor var der under hele forløbet et tæt samarbejde mellem Københavns Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, HOFOR, Vejdirektoratet og Københavns Kommunes Trafik- og Miljøforvaltning om, hvor og hvornår pumpemateriellet kunne indsættes. Samarbejdet på det operative niveau fungerede godt og konstruktivt, og var med til at sikre, at det bortpumpede vand ikke skabte nye oversvømmelser et andet sted”, oplyser brandvæsenet og konkluderer:

”Københavns Brandvæsen er derfor uforstående over for Centralforeningen for Stampersonels kritik vedrørende skybrudsindsatsen. Det er åbenlyst ikke faglig indsigt i indsatsen, der ligger til grund”.

CS er fagforening for basispersonellet i Beredskabsstyrelsen.

Annonce