Brandvæsen: Ikke realistisk at opnå enighed om brandslukningsaftale

Google Maps
Brandstationen i Ruds Vedby.

Ved årsskiftet udtrådte Lejre og Sorø kommuner af det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen. Den proces har hidtil ikke givet større udfordringer, men på et vigtigt punkt er der nu opstået problemer: Vestsjællands Brandvæsen og Slagelse Brand & Redning kan ikke blive enige om en aftale for brandstationen i Ruds Vedby, der udfører opgaver for begge beredskaber.

Brandstationen i Ruds Vedby ligger i Sorø Kommune, men den varetager også brandslukningen i en del af Kalundborg Kommune. Fra årsskiftet er ansvaret for brandslukningen i Sorø Kommune overgået til Slagelse Brand & Redning, mens Kalundborg Kommune fortsat indgår i Vestsjællands Brandvæsen.

Det var egentlig meningen, at der senest den 1. november 2020 skulle have været indgået de nødvendige brandslukningsaftaler mellem Vestsjællands Brandvæsen og de to udtrædende kommuner, således at det sikres, at nærmeste brandstation fortsat rykker ud.

Men ifølge Vestsjællands Brandvæsen har man konstateret, at Vestsjællands Brandvæsen og Slagelse Brand & Redning er så uenige om økonomien i en aftale om brandstationen i Ruds Vedby, at det ikke er realistisk, at der vil kunne opnås enighed mellem cheferne for de to beredskaber.

Derfor er forhandlingerne nu blevet flyttet, så de ikke længere sker mellem beredskabsdirektøren for Vestsjællands Brandvæsen og beredskabschefen for Slagelse Brand & Redning, men mellem Sorø Kommune og Vestsjællands Brandvæsens administrationskommune, som er Kalundborg Kommune.

Der er imidlertid stadig ikke opnået enighed om en aftale.

Annonce