Brandvæsen ønsker at slippe for effektiviseringskrav

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Da det fælleskommunale Midt- og Sydsjællands Brand & Redning blev stiftet, besluttede ejerkommunerne, at der løbende skulle ske en effektivisering af brandvæsenet, således at kommunerne hvert år kunne reducere deres betaling med 1 pct. Men nu lægger brandvæsenet op til, at effektiviseringskravet skal opgives – og at der dermed bliver 1,8 mio. kr. ekstra til driften.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er det fælleskommunale brandvæsen for Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner. Brandvæsenet blev etableret i 2015, og dengang besluttede de fire ejerkommuner, at der skulle ske en løbende effektivisering, således at kommunernes betaling for brandslukningen kunne reduceres med 1 pct. om året.

På den baggrund er ejerkommunernes betaling til brandvæsenet blevet reduceret med ca. 3,2 mio. kr. i perioden 2015-2022.

Næste år vil effektiviseringen koste brandvæsenet yderligere 0,4 mio. kr., og det stiger til i alt 1,8 mio. kr. i 2026. Men nu lægger brandvæsenets ledelse op til, at effektiviseringskravene opgives i de kommende år. Ifølge ledelsen vil konsekvensen af effektiviseringerne nemlig være, at der ikke er råd til nogen materielanskaffelser overhovedet. Det skyldes stigende udgifter til arbejdsskadeområdet samt til elektricitet, varme, brændstof og øvrige varer. Desuden er budgettet belastet af en kommende udgift på 450.000 kr. til 10-års-eftersyn af redningsliften i Næstved i 2023.

Står til stort underskud

I stedet ønsker ledelsen, at budgetposterne følger den almindelige pris- og lønudvikling, ligesom man – såfremt ønsket imødekommes – ønsker at afsætte 450.000 kr. om året i 2024-2026 til udskiftning af radioudstyr, der efter 15 års drift er ved at være nedslidt. Dermed vil brandvæsenets økonomi balancere, mens man ved fortsat effektivisering vil nå op på et underskud på 1,3 mio. kr. i 2026, selv uden udskiftning af radioudstyr.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til økonomien på onsdag. Hvis kommissionen godkender, at effektiviseringerne opgives, vil ejerkommunerne herefter skulle tage stilling til, om de er enige.

Annonce