Sjællandske vagtcentraler kan være på vej mod sammenlægning

Arkivfoto

Vagtcentralerne hos Vestsjællands Brandvæsen og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan være på vej mod en sammenlægning. Det er ellers mindre end et år siden, at de to beredskaber konkluderede, at planerne om en sammenlægning skulle skrinlægges, men med Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen har situationen ændret sig.

Når Lejre og Sorø kommuner fra årsskiftet udtræder af Vestsjællands Brandvæsen, så skal de to kommuner også beslutte, hvor de fremover vil købe deres vagtcentralydelser. Hos Vestsjællands Brandvæsen forventer man, at Sorø Kommune vælger samme løsning som samarbejdspartneren Slagelse Kommune, nemlig en aftale med Beredskab Fyn. Lejre Kommune overvejer fortsat sine muligheder, herunder et samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen.

Under alle omstændigheder er der således udsigt til, at Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral i Kalundborg vil miste opgaver – og dermed indtægter. En ny økonomisk analyse viser, at vagtcentralen i 2019 havde et underskud på 0,3 mio. kr., og at underskuddet vil stige til 1,34 mio. kr., hvis Lejre og Sorø kommuner begge vælger andre samarbejdspartnere.

Har tæt samarbejde med naboberedskab

I forvejen har Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral et tæt samarbejde med Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral i Næstved, da de to vagtcentraler benytter samme tekniske platform. Og ifølge Vestsjællands Brandvæsen er det nu ”nærliggende” at udvide fællesskabet omkring den tekniske platform til også at omfatte bemandingen. ”Der er fra Midt- og Sydsjællands Brandvæsen tilsagn om at man vil indgå positivt om drøftelser omkring en fælles bemanding af vagtcentralen”, oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

En sammenlægning af vagtcentralerne i Kalundborg og Næstved har tidligere været overvejet.

Sidste år vurderede Vestsjællands Brandvæsen således, at en sammenlægning af vagtcentralerne ville medføre, at der kunne spares tre-fire stillinger, fordi man udenfor almindelig arbejdstid kunne nøjes med en fælles bemanding på en enkelt medarbejder. Dengang pegede analysen på, at vagtcentralen i givet fald skulle placeres i Næstved, da den server, som de to beredskaber i dag deler, allerede står dér.

Ifølge analysen udfører den nuværende vagtcentral i Kalundborg imidlertid administrative opgaver, som svarer til tre stillinger. Så selv om en flytning ville give en besparelse på tre-fire stillinger, så ville Vestsjællands Brandvæsen være nødt til at ansætte tre nye medarbejdere til at udføre disse administrative opgaver. Dermed ville besparelserne ”stort set” blive udlignet, vurderede brandvæsenet. Derfor skrinlagde man dengang planerne om en sammenlægning.

Men nu har den fælleskommunale beredskabskommission altså godkendt, at der atter skal arbejdes med planerne om et samarbejde. Det bliver dog en bredere model end Vestsjællands Brandvæsens ledelse havde lagt op til, idet beredskabskommissionen ønsker, at der ikke kun arbejdes videre med en model, der involverer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, men ”kigges frit mellem de muligheder, der er”.

Annonce