Stiller forslag i Folketinget: Krav om 5 minutters afgangstid skal afskaffes

Det nuværende krav om, at brandvæsenerne skal afgå indenfor 5 minutter, giver et beredskab, der er mindre effektivt, fordi det kan være svært at finde deltidsbrandfolk og frivillige, som kan nå hurtigt nok frem til stationen. Derfor bør kravet afskaffes og erstattes af krav til responstiden. Det mener folketingsmedlem – og løsgænger – Mike Villa Fonseca, som har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.

Efter en meget omtalt sag er folketingsmedlem Mike Villa Fonseca ikke længere en del af Moderaterne, men er i stedet løsgænger. I den egenskab har han fremsat et beslutningsforslag, som nu skal behandles i folketingssalen.

Beslutningsforslaget handler om en ændring af kravene til det kommunale beredskabs reaktionstider, så man går væk fra at have krav til afgangstiderne, og i stedet indfører krav til responstiderne.

”Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende kalenderår at tage de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative initiativer, så det sikres, at der i kravene til det kommunale redningsberedskabs reaktionstider indføres responstider frem for afgangstider”, lyder den tekst, som Folketinget senere på året vil skulle tage stilling.

Responstiden er vigtigst for borgerne

Ifølge Mike Villa Fonsecas CV har han siden 2022 været tilknyttet Køge Brand & Redning som brandmand. Og i motivationen til beslutningsforslag anfører han, at det nuværende krav om, at udrykningen skal afgå indenfor 5 minutter, er et problem for landets brandfolk – og dermed for borgerne:

”Forslagsstilleren mener (…), at kravet om afgangstid er uhensigtsmæssigt, og at den afgørende tidsfaktor for de nødstedte borgere er den tid, der går fra modtagelsen af et alarmopkald til alarmcentralen til det tidspunkt, hvor redningsmandskabet rent faktisk er fremme på skadestedet. Det er den reaktionstid, der kaldes for responstiden. For de nødstedte borgere er det langt vigtigere, at redningskøretøjerne er hurtigt fremme på skadestedet, og at de yder en effektiv redningsindsats af høj kvalitet, end hvor lang tid det har taget for redningskøretøjerne at forlade redningsstationen”, skriver Mike Villa Fonseca – og fortsætter:

”Det nuværende krav om afgangstid inden for 5 minutter kan i nogle tilfælde faktisk betyde en mindre effektiv redningsindsats af lavere kvalitet, fordi det kan være svært for nogle af de frivillige og deltidsredningsmedarbejderne at nå med på redningskøretøjerne, når en alarm er gået. Det gælder ikke mindst i de tyndt befolkede områder. 5-minutterskravet til afgangstid kan desuden gøre det uattraktivt at være frivillig i det kommunale redningsberedskab, hvorved det bliver vanskeligere at rekruttere og fastholde redningsmedarbejdere, hvilket heller ikke gavner effektiviteten og kvaliteten hos det kommunale redningsberedskab”.

I stedet foreslår Mike Villa Fonseca, at man fokuserer på responstiderne:

”Bekendtgørelsens bestemmelser bør derfor ændres til, at førsteudrykningen skal afgå hurtigst muligt efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen fra alarmcentralen, men uden det nuværende 5-minutterskrav til afgangstiden. I stedet bør det fremadrettet være responstiden, som er den afgørende tidsfaktor for det kommunale redningsberedskab. Et fremadrettet fokus på responstiden vil efter forslagsstillerens opfattelse højne kvaliteten hos det kommunale redningsberedskab og gøre det mere attraktivt at blive frivillig og deltidsredningsmedarbejder. Dermed skabes bedre mulighed for både at rekruttere og fastholde medarbejderne til gavn for borgernes sikkerhed”.

Det er endnu ikke sat dato på, hvornår beslutningsforslaget skal behandles i folketingssalen.

Annonce