Brandvæsen politianmelder genbrugsvirksomhed efter storbrand

I sidste måned blev genbrugsvirksomheden Solum i Roskilde hærget af en voldsom brand i de store mængder biomasse, som virksomheden opbevarede. Nu har Roskilde Brandvæsen så valgt at anmelde virksomheden til politiet for en række overtrædelser af reglerne om brandsikkerhed. Brandvæsenet kritiserer blandt andet, at virksomhedens medarbejdere ikke handlede korrekt, da branden opstod.

Roskilde Brandvæsen har i forlængelse af den voldsomme brand på Solum i maj gennemgået hændelsen grundigt. Konklusionen er, at virksomheden ikke har overholdt reglerne om brandsikkerhed. Roskilde Brandvæsen har derfor meldt virksomheden Solum Roskilde A/S til politiet.

Baggrunden er, at opbevaring af store mængder brandbart materiale kræver en godkendelse fra brandvæsenet. Med den tilladelse følger en række vilkår. Men efter gennemgang af selve pladsen og af video- og fotomateriale fra branden, er det ifølge Roskilde Brandvæsen tydeligt, at Solum ikke har overholdt væsentlige punkter i den godkendelse, som Roskilde Brandvæsen udstedte i 2021.

Gav stor risiko og store udgifter

Først og fremmest har det brandbare materiale ikke været placeret korrekt i området. Derudover har der ligget for meget brandbart materiale, og reglerne for afstande mellem bunkerne er ikke overholdt. Hertil kommer, at medarbejderne ikke handlede korrekt, da branden opstod. Virksomheden har dermed ikke overholdt instruksen om, at medarbejderne på stedet skal være klædt på til at håndtere brand.

”Disse mangler har givet brandvæsnet væsentlig ringere mulighed for at beherske en opstået brand. Især er det af stor betydning, at virksomhedens ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at instruere medarbejderne i at opdage og bekæmpe en brand hurtigt”, konkluderer Roskilde Brandvæsen.

”Efter branden er det samlede billede, at store mængder træaffald brændte, fordi virksomheden ikke overholdt vilkårene. Det indebar risici for brandspredning til nærområdet. Desuden medførte det et omfattende arbejde og store udgifter for beredskabet – ikke kun lokalt, men også naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen”, vurderer brandvæsenet.

Annonce