Brandvæsener er gået sammen om at købe op til syv drejestiger

I et fælles udbud vil tre fælleskommunale brandvæsener indkøbe mindst tre drejestiger, men med option på yderligere fire drejestiger. Østjyllands Brandvæsen og Nordjyllands Beredskab er de faste deltagere, mens leverance til Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland er en option. Desuden er der en fælles option på levering af yderligere tre drejestiger.

De tre brandvæsener har indledt et fælles udbud, som omfatter opbygning af drejestiger på chassiser, som brandvæsenerne som udgangspunkt indkøber separat. Chassiserne bliver Scania L 360 B4x2. Tilbudsgiver kan dog også afgive et samlet tilbud på både stige og chassis.

Østjyllands Brandvæsen har behov for én drejestige, mens Nordjyllands Beredskab ønsker to drejestiger. Derudover er der option på én drejestige til Beredskab og Sikkerhed i Randers Favrskov og Djursland. Hertil kommer en fælles option på yderligere tre drejestiger. I alt vurderes kontrakten at have en værdi på 28 mio. kr.

Tilbuds skal afgives senest den 6. oktober 2020. De indkomne tilbud vurderes ud fra tre underkriterier, hvor pris vægter 50 pct., kvalitet og betjening vægter 25 pct. og levering og service vægter 25 pct.

Annonce