Kommunalt ansatte slipper for løntræk som deltidsbrandfolk

Som led i et samarbejde mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune har kommunen truffet en principbeslutning om, at ansatte i kommunen gives ret til at være deltidsbrandfolk i arbejdstiden uden modregning i deres almindelige løn, samtidig med at de fortsat får honorar for virket som deltidsbrandfolk. Det skal styrke rekrutteringen af deltidsbrandfolk.

Samarbejdet mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune indebærer også, at der i den kommende tid bliver afviklet møder – med deltagelse af kommunaldirektøren – for de ledere og medarbejdere, der er tilknyttet kommunale enheder, som ligger inden for 5-minutters afstand af brandstationerne.

I første omgang indledes en møderække i Ry, hvor der i dag mangler en del brandfolk – særligt i dagtimerne.

Erfaringerne fra Skanderborg vil blive delt med de øvrige ejerkommuner bag Østjyllands Brandvæsen.

Annonce