Brandvæsener er tvunget til at betale vandværkers regninger for slukningsvand

De seneste år er flere vandværker begyndt at opkræve betaling fra brandvæsenerne, når der bruges vand til brandslukning. Kommunernes Landsforening (KL) gør nu kommunerne opmærksom på, at de dermed kan få en merudgift. Men samtidig understreger KL, at kommunerne ikke kan blokere for vandværkernes prisregulativer.

Landets vandværker har tidligere leveret vand til brandslukning uden omkostning for brandvæsenerne. Men de seneste år har nogle vandværker ændret deres regulativer, så der fremover skal betales for slukningsvandet.

KL gør kommunerne opmærksom på, at det fremgår af Danske Vandværkers Forenings skabelon for ”Standardregulativ for private vandforsyninger”, at der skal betales driftsbidrag for alt leveret vand – altså også vand til brandslukning. Regulativerne skal godkendes af de lokale kommunalbestyrelser, men KL understreger, at kommunerne ikke kan blokere for regulativer, der indeholder regler om betaling for slukningsvand. Kommunerne skal således godkende regulativer med dette indhold.

”Det kan betyde en merudgift for beredskabet, hvilket kommunerne opfordres til at være opmærksomme på”, lyder det i en orientering fra KL, som også påpeger, at det er kommunalbestyrelsen, der som brandmyndighed skal sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Annonce