Brandvæsen

Udvalg vil foreslå 12 brandvæsener

Fremover skal Danmark have 12 brandvæsener, der svarer til de nuværende 12 politikredse. Det er tilsyneladende anbefalingen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Det får Kommunernes Landsforening til at protestere – og i stedet anbefale, at der satses på 20-25 brandvæsener, som skal opstå efter de enkelte kommuners initiativ.