Brandvæsenerne skal nu betale fuld pris for kurser hos Beredskabsstyrelsen

Hidtil har landets brandvæsener kun betalt for indkvartering og forplejning, når medarbejderne deltog i kurser hos Beredskabsstyrelsen. Men fra i dag stiger prisen mærkbart, da brandvæsenerne nu også skal betale for selve undervisningsdelen, hvis der er tale om ikke-obligatoriske kurser. Prisstigningerne er en følge af den politiske aftale om beredskabet i 2012.

Det er ansatte i kommunerne og hos Falck samt frivillige ved de sønderjyske brandværn, som fremover skal betale fuld pris for Beredskabsstyrelsens ikke-obligatoriske kurser. Der er dog indført en kort overgangsordning, hvor allerede bekræftet kursusdeltagelse behandles efter den hidtidige betalingspraksis. Det forudsætter dog, at bekræftelsen på optagelse er modtaget inden Beredskabsstyrelsen i et brev af 8. maj 2012 orienterede om den nye prisstruktur.

De kurser, som rammes af prisstigningen, er blandt andet ”Holdleder som teknisk leder”, ”Holdleder Brand – vedligeholdelse”, ”Indsatsleder Fly”, ”Bygninger og brand” (tidligere ”Brandteknisk Grundkursus”) og ”Markeringsleder”. De obligatoriske holdleder- og indsatslederkurser og andre obligatoriske kurser berøres ikke.

Prisstigningen er en følge af den politiske aftale om redningsberedskabet i 2012, hvor det fremgår, at visse ikke-obligatoriske kurser, som Beredskabsstyrelsen udbyder, fremover skal finansieres fuldt ud af kursusdeltagerne. Dermed hentes en del af de 20 mio. kr., som Beredskabsstyrelsen er blevet pålagt at spare, på kursusbetalingen.

Annonce