Brandvæsen

Smartere brandslukning ødelægger langt mindre

Nye skånsomme og effektive slukningsmetoder kan blive til stor glæde for skadelidte borgere – og for forsikringsselskaberne. Brandfolk kan nemlig bekæmpe en brand, så det går mindre ud over værdierne på brandstedet. Det er ideen bag nyudviklet undervisningsmateriale til brandfolk i brug af skånsomme slukningsmetoder.

Brandvæsen

Ny udgivelse samler viden om rumbrandes forløb

I publikationen ”Brandforløb”, som netop er udgivet af Beredskabsstyrelsen, præsenteres såvel den basale teori som den nyeste viden om, hvordan en rumbrand forløber. Over godt 100 sider gennemgår udgivelsen grundlæggende forbrændingsteori, beskriver udviklingsfaserne i en typisk rumbrand og sætter fokus på en række særlige omstændigheder, der kan påvirke og komplicere brandforløbet.

Præhospital

To udenlandske ambulancereddere ville arbejde i Danmark

I 2011 var der to ambulancereddere med udenlandske uddannelser, der ønskede at arbejde i den danske ambulancetjeneste. Sundhedsstyrelsen, der behandler ansøgninger om anerkendelse af udenlandske ambulanceuddannelser, gav den ene ansøger fuld adgang til udøvelse af erhvervet, mens den anden ansøger fik en betinget godkendelse af uddannelsen. Antallet af ansøgninger er faldet mærkbart siden 2010, hvor ni udenlandske ambulancereddere søgte om godkendelse.

Brandvæsen

Slut med beredskabsuddannelser på Bernstorff Slot

Mandag var F-dag på Bernstorff Slot. F for flyttedag, farvel til slottet og første skridt hen imod fremtidens beredskabsuddannelser. I baggrunden stod flyttekasserne klar til at blive pakket og sendt videre, men først skulle den sidste officielle dag for Beredskabsstyrelsens – og redningsberedskabets – uddannelser og kurser på Bernstorff Slot markeres.

Brandvæsen

To af beredskabets skoler truet af nedlæggelse

Beredskabets to skoler ved København skal nedlægges og uddannelsen af indsatsledere samles i Sønderjylland. Samtidig skal forsvaret og Hjemmeværnet overtage lederuddannelserne i det civile redningsberedskab. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af regeringens udspil til nyt fire-årigt beredskabsforlig. Hvis regeringens udspil bliver en realitet, så bliver skolechef Bjarne Kjems’ job nedlagt – kort tid efter, at forsvarsministeren blev kritiseret af ombudsmanden for at have givet Bjarne Kjems en næse for kritik af regeringens beredskabspolitik.

Brandvæsen

Statstilskud til branduddannelse er i strid med loven

Det er ikke forenelig med de intentioner, der ligger til grund for statens tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne, hvis Hørsholm Kommune giver kommende brandfolk proforma-status af frivillige og dermed opnår statstilskud til deres brandmandsuddannelse. Det skriver forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Kommunaludvalg, der har taget sagen op.

Brandvæsen

Uheldige omstændigheder bag eksplosion på brandskole

En foreløbig undersøgelse tyder på, at det var et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, der var årsag til den eksplosion, som sendte fem kursister og to instruktører på skadestuen med forbrændinger efter en øvelse på Survival Training Center Esbjerg, tidligere Esbjerg Brandskole. Øvelsen, der skulle illustrere for kursisterne, hvordan røg udvikler sig, foregik i en container, der var åben i begge ender og havde åbne døre og vinduer. Her tændte instruktøren ild i et oliekar, hvorefter ilden skulle antænde træulden, der lå ovenpå.