Distortion gav beredskabsmæssige udfordringer for Københavns Brandvæsen

Sommerens Distortion i København gav en række beredskabsmæssige udfordringer for Københavns Brandvæsen. Forud for arrangementet – der har udviklet sig til en af nordens største gadefester – var brandvæsenet tæt involveret i planlægningen af sikkerheden, og da arrangementet blev afviklet, måtte brandvæsenet blandt andet lukke en koncert.

Københavns Brandvæsen fortæller om sikkerhedsplanlægningen ved Distortion i brandvæsenets seneste statusrapport.

I år blev Distortion afviklet i perioden 3.-7. juni 2015, men sikkerhedsplanlægningen foregik i mange måneder forud for arrangementet, og under afviklingen havde brandvæsenet flere ledende medarbejdere placeret i både politiets centrale kommandostation på Politigården og kommandostadet ved selve festområdet. Her skabtes et fælles situationsbillede, og hændelser blev håndteret i tæt koordination mellem politi, brandvæsen, regionens sundhedsmyndigheder, kommunen og arrangørerne.

Stiller krav til arrangørerne

”Fra brandvæsenets side har vi særligt fokus på ’crowd management’. Vi stiller sikkerhedskrav til arrangørerne om eksempelvis afspærring, hegn og porte med vagter for at undgå, at der forsamles for mange mennesker på et givent område, så menneskemængden risikerer at kollapse, som der er tragiske eksempler på fra udlandet”, fortæller Københavns Brandvæsen.

Til trods for tiltagene blev det den første aften på Nørrebro nødvendigt at skride ind og lukke en koncert på en stor scene på Blegdamsvej. Mange folk var nemlig hoppet over hegnet, og vagterne kunne ikke længere holde menneskemængden tilbage. Til sidst var der omkring scenen forsamlet omkring det dobbelte af de 11.500 personer, som var sikkerhedsmæssigt forsvarligt. ”Beslutningen om at lukke koncerten blev gennemført ganske udramatisk og koordineret med de øvrige aktører og primært politiet, som var talstærkt tilstede”, fortæller brandvæsenet.

Brandvæsenets folk på gaden havde vigtig rolle

Under Distortion havde brandvæsenet flere folk fra den forebyggende afdeling på gaden. Disse medarbejdere gik rundt og førte tilsyn med de på forhånd definerede brand- og redningsveje, som skulle sikre, at redningskøretøjerne kunne komme frem på trods af, at der flere af dagene var op imod 120.000 festende mennesker på gaden. I år opdagede de flere gange uautoriserede scener eller boder, som de fik fjernet, så der ikke var risiko for kritiske forsinkelser for redningsberedskabet i tilfælde af ulykker.

En anden stor fordel ved at have folk til fods er, at de hurtigt kan foretage en vurdering, hvis der opstår en ulykke midt i festområdet. Det blev aktuelt, da brandvæsenet midt under festen på Vesterbro fik et alarmopkald om ”røg på bagtrappe” i en opgang på Dybbølsgade. Brandvæsenets folk på gaden var i nærheden og kunne hurtigt konstatere, at der ikke var tale om brand, men at nogen ”blot” havde tømt en pulverslukker i opgangen. Derved undgik politiet og brandvæsenet at skulle lave den passage gennem et område med omkring 35.000 mennesker, som en indsats fra brandvæsenet ellers ville have krævet.

Fik ikke brug for stort beredskab på Refshaleøen

I de sidste to dage, som foregik på Refshaleøen, stillede Københavns Brandvæsen også med et særligt beredskab. På grund af festområdets afsides placering tæt ved vandet var brandvæsenet til stede med et ekstra udrykningskøretøj, seks mand og en indsatsleder, som hurtigt kunne indsættes. Desuden indgik brandvæsenets redningsbåd med tre dykkere til overfladeredning i et større søredningsberedskab til at håndtere bådulykker og redning i vand, som der tidligere år har været stærkt behov for. Det blev der heldigvis ikke brug for i år, hvor der var langt færre festdeltagere på Refshaleøen end forventet.

”Som led i evalueringen af sikkerheden under Distortion sammen med de andre myndigheder vil vi derfor blandt andet se på, om der skal ske justeringer i forhold til dimensioneringen af beredskabet under den fire dage lange gadefest”, fortæller Københavns Brandvæsen.

Annonce