Rygte: Københavns Brandvæsen står til at miste ambulancekørslen

På tirsdag skal forretningsudvalget i Region Hovedstaden træffe beslutning om, hvilke ambulanceoperatører, som fremover skal stå for ambulancekørslen i regionen. Der har været mange rygter om embedsmændenes indstilling til politikerne, men de seneste rygter adskiller sig ved, at de også tages seriøst af Københavns Brandvæsen. Og ifølge disse rygter – og det skal understreges, at der stadig kun er tale om rygter – står Københavns Brandvæsen til at miste ambulancekørslen, der i stedet skal fordeles mellem Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten.

På nuværende tidspunkt har medlemmerne af forretningsudvalget modtaget det materiale, som skal danne grundlag for deres stillingstagen til ambulanceudbuddet, der behandles som en lukket sag. Allerede tidligere på ugen fortalte det bornholmske medlem af forrteningsudvalget, Knud Andersen (V), bornholmske medier om sin vurdering af de bud, som er modtaget på den bornholmske ambulancekørsel.

I Københavns Brandvæsen betegnes rygtet om resultatet af udbuddet som ”meget stærkt”, og rygtet tillægges da også så stor troværdighed, at brandvæsenet ifølge BeredskabsInfos oplysninger er begyndt at forberede sig på de store omvæltninger, som ser ud til at følge af udbuddet, der internt betegnes som en mavepuster.

Det ser således ud til, at Københavns Brandvæsen mister al ambulancekørsel. I stedet vil ambulancekørslen på det nordlige Amager og Vesterbro overgå til Falck, Frederiksberg Brandvæsen skal varetage ambulancekørslen på Frederiksberg og i Vanløse og Samariten skal drive ambulancerne i Bispebjerg Hospitals optageområde, der omfatter indre by. Københavns Brandvæsen har ikke budt på den liggende sygetransport.

Forretningsudvalget skal tirsdag tage stilling til ambulanceudbuddet på baggrund af indstillingen fra embedsmændene. Politikerne kan således vælge at træffe en anden beslutning, ligesom forretningsudvalgets beslutning formelt også kun er en indstilling til regionsrådet, der i teorien også kan gå imod forretningsudvalgets indstilling. Hvis det viser sig, at rygtet om embedsmændenes indstilling er korrekt, så er indstillingen altså ikke nødvendigvis identisk med det endelige resultat af udbuddet.

Annonce