Dyr leasing af tankvogn giver problemer i Vordingborg

En leasingaftale fra 2005 tegner til at blive uventet dyr for Vordingborg Kommune. Aftalen omfatter leasing af en tankvogn, men det har nu vist sig, at kommunen skal betale 500.000 kr. til dækning af tankvognens restværdi – og det er der ikke afsat penge til på budgettet. I alt ender kommunen med at have betalt 700.000 kr. mere til leasingselskabet end tankvognens købesum.

Leasingaftalen blev indgået i 2005, da Vordingborg Brandvæsen købte en ny Scania tankvogn. Dengang lånte brandvæsenet 1,4 mio. kr. hos Nordania Leasing, og der skulle i 10 år betales 162.000 kr. om året i leasingydelse.

Nu har det imidlertid – til kommunens overraskelse – vist sig, at leasingaftalen indeholder en forpligtelse til, at der ved aftalens udløb skal betales 500.000 kr., som svarer til tankvognens restværdi. Beløbet skal betales af Vordingborg Kommune, med mindre kommunen kan anvise en anden køber til tankvognen. En beregning fra kommunen viser, at man med den ekstra regning ender med at have betalt 2,1 mio. kr. for tankvognen, svarende til en merpris på 700.000 kr. i forhold til tankvognens pris på 1,4 mio. kr.

På brandvæsenets budget er der godt nok afsat 162.000 kr. om året i 2015-2018, selv om leasingaftalen udløber i år. Men de penge kan ikke anvendes til at finansiere de ekstra 500.000 kr., for Vordingborg Brandvæsen vil samtidig lease en ny autosprøjte. Den skal erstatte et køretøj, der er 28 år gammelt, og med en pris på 2,3 mio. kr. kan den leases for 162.000 kr. om året i 14 år. Dermed svarer leasingudgiften præcis til det beløb, der var afsat til tankvognen.

Tilbage står så de 500.000 kr., som brandvæsenet nu beder om en tillægsbevilling til at dække. Det sker selv om kommunens økonomiske politik er, at der som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Annonce