Nye infoskærme skal hjælpe Beredskabsstyrelsen ved forhøjet beredskab

Arkivfoto: Lasse Christiansen

En helt ny skærmvægsløsning med infoskærme, der installeres hos Beredskabsstyrelsens afdelinger og ekspertberedskaber, skal skabe en teknisk platform for deling af operative informationer under forhøjet beredskab. Beredskabsstyrelsen har i første omgang iværksat en markedsundersøgelse for at finde potentielle leverandører.

Formålet med Beredskabsstyrelsens nye projekt er at samle centrale informationer om styrelsens ressourcer fra de operative systemer i ét samlet visuelt overblik – og derefter dele dét overblik med Beredskabsstyrelsens operative afdelinger.

Konkret skal der implementeres en skærmvægsløsning ved Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød med tilhørende infoskærme, der placeres ved de seks beredskabscentre, Beredskabsstyrelsens Kemiske og Nukleare Beredskab og krisekommunikationsrum, men med mulighed for at udvide til andre lokaliteter.

Skal kunne komme godt og hurtigt i gang

Den nye løsning skal være den primære tekniske platform for deling af operative informationer mellem Beredskabsstyrelsens afdelinger under forhøjet beredskab (stabs- eller operationsberedskab). Løsningen skal herunder støtte Beredskabsstyrelsens operative stab med at komme godt og hurtigt i gang ved forhøjet beredskab.

Beredskabsstyrelsen har i første omgang iværksat en markedsundersøgelse for at identificere potentielle leverandører.  Det sker for bedre at forstå markedet og optimere det endelige udbud af skærmvægsløsningen og de distribuerede infoskærme. Beredskabsstyrelsen efterspørger en ”best practice”-løsning og totalløsning fra en hovedleverandør med erfaring inden for området.

Målgruppen, der skal betjene løsningen, vil ifølge Beredskabsstyrelsen dels være præget af specialister med indgående kendskab til skærmens opsætning og specielle funktioner, og dels personel, der skal kunne betjene skærmen med få tryk på en touchskærm. Specialisterne skal via en PC og software have mulighed for dynamisk at ændre skærmlayouts på både skærmvæg og distribuerede skærme, herunder størrelse, overlap, tekst og farve på vinduer, vælge forskellige layouts til forskellige skærme og forskellige layouts til forskellige scenarier.

Løsningen skal integreres med dele af Beredskabsstyrelsens eksisterende og nye it-infrastruktur, herunder eksisterende strømforsyning, nødstrømforsyning, netværk mv.

Sendes i udbud i 2020

Beredskabsstyrelsen ønsker en samlet leverance, der omfatter:

  • En skærmvægsløsning, som består af 12 stk. 55” HD-skærme, der sammensættes i 2 x 6 rækker (tynd kant, ubrudt). Skærmene skal bruges til 24/7-drift og have lav varmeudstråling.
  • Ni enkelte 47” – 50” HD-skærme til Beredskabsstyrelsens decentrale afdelinger. Skærmene skal bruges til 24/7-drift.
  • En færdigtintegreret løsning, der er testet og i drift hos andre myndigheder.
  • Projektledelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagningen.
  • Et system, der hurtigt og let kan bringes i anvendelse.
  • Et system, der kan overdrages installeret, testet og basalt opsat med prædefinerede visninger på touchpanel.
  • Uddannelse af superbrugere i brug af systemet.

Beredskabsstyrelsen venter, at man – på baggrund af markedsundersøgelsen – kan sende den nye løsning i udbud i maj 2020.

Annonce