Endnu et brandværn har problemer med at overholde brandslukningsaftale

Det er ikke kun i Sønderborg Kommune, at de frivillige brandværn på grund af rekrutteringsproblemer har svært ved at overholde kravene til udrykningstider. Også Aller Frivillige Brandværn i Kolding Kommune har nu måttet meddele kommunen, at brandværnet ikke længere kan opfylde de forpligtelser, som følger af den brandslukningsaftale, der er indgået mellem brandværn og kommune. Problemet er størst i dagtimerne på hverdage, hvor brandværnet både mangler holdleder og chauffører med stort kørekort.

Brandslukningsaftalen mellem Kolding Kommune og Aller Frivillige Brandværn indeholder bestemmelser om udrykningsstyrkens størrelse og sammensætning samt om afgangstid efter alarmering. Men nu har Aller Frivillige Brandværn meddelt Kolding Kommune, at brandværnet ikke kan opfylde sine forpligtelser som forudsat i aftalen.

Aller Frivillige Brandværn har afleveret en redegørelse til Kolding Kommune, og heraf fremgår det, at brandværnet ønskes bevaret, og at man arbejder for at rekruttere nye medlemmer og for at vedligeholde brandfolkenes uddannelse. I øjeblikket kan brandværnet imidlertid ikke opfylde aftalens bestemmelser, og især i dagtimerne på hverdage er der problemer – her mangler brandværnet holdleder og chauffører med stort kørekort. Derfor anmoder brandværnet om, at kommunen tager stilling til situationen.

For at sikre beredskabet i Aller Frivillige Brandværns dækningsområde har Kolding Kommune besluttet, at nabobrandværnet, Tyrstrup Frivillige Brandværn, indtil videre automatisk medsendes ved alle alarmmeldinger.

Imidlertid er Kolding Kommune også gået i gang med at overveje en holdbar og driftssikker løsning på længere sigt. En mulig løsning er, at den nuværende brandslukningsaftale opretholdes ud fra en vurdering om, at brandværnet forventes at kunne leve op til forpligtelserne fremover. Alternativt kan brandværnet ændres til et hjælpeberedskab, hvor der kan accepteres lempeligere krav til udrykningsstyrken. I den forbindelse vil det kunne overvejes at ændre brandværnets vognpark, så den kommer til at bestå af et eller flere køretøjer, der ikke kræver stort kørekort.

Blandt de mere vidtgående muligheder er en fusion mellem de frivillige brandværn i Aller og Tyrstrup og dermed også en sammenlægning af de to slukningsområder samt en mulighed for at ophæve aftalen om brandslukning, dog med mulighed for bibeholdelse af brandværnet som forening.

I forbindelse med overvejelserne om brandværnets fremtid påpeger Kolding Kommune, at der bør tages højde for, at implementere SINE i Aller Frivillige Brandværn vil indebære en udgift på ca. 120.000 kr., og at drifts- og udviklingsplanen for beredskabets køretøjer forudsætter en udskiftning af brandværnets tankvogn og autosprøjte i henholdsvis 2011 og 2015.

Annonce