Beredskabsstyrelsen kræver to evalueringer af Frederiksbergs nye dimensionering

Den nye dimensionering af Frederiksberg Brandvæsen, hvor brandvæsenet reducerer bemandingen af førsteudrykningen og intensiverer samarbejdet med Københavns Brandvæsen, skal følges nøje og evalueres efter både seks og 12 måneder. Sådan lyder kravet fra Beredskabsstyrelsen, efter at styrelsen har gennemgået den nye dimensioneringsplan.

Den nye dimensioneringsplan for beredskabet i Frederiksberg Kommune indebærer, at døgnberedskabet reduceres fra 10 til otte mand. Det giver en besparelse på 2,7 mio. kr. om året. Desuden vil Frederiksberg Brandvæsen nedlægge sin afprodsstige og intensivere samarbejdet med Københavns Brandvæsen, hvor Frederiksberg brandstationen i praksis fungerer som en brandstation i et samlet udrykningsområde, der omfatter de to nabokommuner.

Første udkast var mangelfuldt

I første omgang kunne Beredskabsstyrelsen ikke behandle det udkast til dimensioneringsplan, som beredskabskommissionen i Frederiksberg Kommune havde vedtaget. Ifølge styrelsen viste en gennemgang af planmaterialet nemlig, at udkastet på en række punkter var mangelfuldt og derfor skulle udbygges. Endvidere mente styrelsen, at strukturen kunne forbedres, således at planforslaget ville fremstå som en mere sammenhængende plan, der indeholdt alle relevante oplysninger.

Beredskabsstyrelsen valgte derfor at indkalde Frederiksberg Brandvæsen til et møde, og på baggrund af mødet fik styrelsen den 9. februar 2012 et nyt udkast til dimensioneringsplan fra Frederiksberg Brandvæsen. Og det udkast har Beredskabsstyrelsen nu færdigbehandlet.

Resultatet er en række punkter, som Beredskabsstyrelsen har ønsket ændret eller tilføjet i dimensioneringsplanen. Blandt andet undrer styrelsen sig over, at Frederiksberg Brandvæsen med den nuværende dimensionering vurderer at kunne klare 95,5 % af de forekommende udrykninger uden assistance udefra, mens brandvæsenet i den nye plan – hvor beredskabet reduceres med to mand – forventer at kunne klare 97 % af udrykningerne selv.

Beredskabsstyrelsens konklusion er dog, at det nye udkast til dimensioneringsplan overordnet lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen, omend strukturen i planen fortsat kan forbedres væsentligt og bør udbygges eller præciseres på en række punkter.

Noget usædvanligt fastslår Beredskabsstyrelsen også, at både selve den nye dimensionering og samarbejdet mellem Frederiksberg og Københavns brandvæsener bør følges nøje og evalueres både seks og 12 måneder efter implementeringen. ”Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at blive holdt orienteret om implementeringen og evalueringer”, skriver styrelsen til Frederiksberg Brandvæsen.

Ny plan vedtaget

Efterfølgende har Frederiksberg Brandvæsen så udarbejdet endnu en revideret udgave af dimensioneringsplanen, hvor der er taget højde for Beredskabsstyrelsens bemærkninger.

Blandt andet forklarer brandvæsenet, at forventningen om, at det reducerede beredskab kan håndtere flere udrykninger uden assistance, skyldes, at den første dimensioneringsplans forventning om løsning af 95,5 % af opgaverne uden assistance byggede på et estimat, mens den nye forventning om 97 % bygger på faktiske statistiske data for den forløbne periode.

Dimensioneringsplanen blev i denne uge vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Annonce