104 kræftramte brandfolk – minister vil have redegørelse

Brandfolkenes faglige organisationer har afleveret en liste med 104 kræftramte brandfolk, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen beder nu om en redegørelse i sagen om brandfolk og den mulige kræftrisiko, som de kan have på grund af deres arbejde.

”Der er behov for en redegørelse, fordi der den seneste tid er sat spørgsmålstegn ved, om Arbejdstilsynet har vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med, at der er kommet ny viden på området. Derudover skal vi have undersøgt, om Arbejdsskadestyrelsen i behandlingen af eventuelle sager har taget højde for den senest tilgængelige viden på området. Det er vigtigt at få belyst af hensyn til brandmændene”, siger Mette Frederiksen.

Beskæftigelsesministeren vil sætte fokus på brandfolk og deres arbejdsforhold for at minimere den mulige kræftrisiko og samtidig sikre, at kræftsyge brandfolk, der er blevet syge af deres job, får den erstatning, som de er berettigede til.

”Brandmænd skal ikke blive syge af at passe deres job, og det er først og fremmest arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det ikke sker. Når der bliver påpeget en mulig kræftrisiko ved brandmændenes arbejde, skal vi sætte ind, hvor vi kan. Jeg har derfor allerede bedt Arbejdstilsynet sikre, at det eksisterende vejlednings- og tilsynsmateriale fremadrettet er opdateret, så arbejdsgiverne har den nyeste viden om, hvordan man beskytter brandfolk mod sundhedsskadelig røg og partikler”, siger Mette Frederiksen.

Kun tre brandfolk har siden 2001 anmeldt kræft som en arbejdsskade. Ifølge de faglige organisationer kan der imidlertid være tidligere og nuværende brandfolk, som har fået diagnosen kræft uden at melde det som en arbejdsskade. Derfor er Arbejdsskadesstyrelsen nu i gang med at identificere gruppen af kræftsyge brandfolk, der kan være berettiget til en erstatning. Det sker blandt andet ved, at brandfolkenes faglige organisationer forsøger at finde frem til den relevante gruppe af kræftramte brandmænd. Foreløbig har de faglige organisationer afleveret en liste med 104 kræftramte brandfolk. Listen vil nu blive gennemgået.

Historisk har én brandmand siden 2001 fået tilkendt arbejdsskadeerstatning på grund af kræft, men Arbejdsskadestyrelsen og brandfolkenes faglige organisationer opfordrer brandfolk generelt til at anmelde kræft som arbejdsskade.

”Regeringen afskaffede allerede i foråret forældelsesfristen for erhvervssygdomme. Dermed kan vi hjælpe brandmænd eller andre, der er blevet syge af deres arbejde – også mange år efter, at de blev udsat for eksempelvis farlig røg. Ingen syge eller tilskadekomne skal gå glip af en erstatning, som de er berettiget til”, siger Mette Frederiksen.

Annonce