Falck: Mange initiativer for at forebygge kræft blandt brandfolk

Falck har taget en række initiativer og iværksat adskillige nye tiltag for at forebygge kræft blandt brandfolk. Det fortæller Falcks sikkerhedsleder, Bjørn Ølgod, og fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen, efter at der i sidste uge blev rejst kritik mod Falck fra nuværende og tidligere medarbejdere på Falcks autoværksted i Aalborg. Værkstedet blev i en artikel beskrevet som ”dødens værksted” på grund af et stort antal kræfttilfælde blandt medarbejderne.

Syv af de 14 nuværende og tidligere ansatte på Falcks centralværksted i Aalborg har fået kræft. Der er ikke noget, som tyder på, at det er arbejdsforholdene på værkstedet, som er skyld i den nordjyske kræft-epidemi. Men seks af de ansatte har også været deltidsbrandfolk – og de fortalte i Avisen.dk, at de mener, at det er årsagen til de mange kræfttilfælde.

I et fælles opslag påpeger sikkerhedsleder Bjørn Ølgod og fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen – der skriver på vegne af Falcks arbejdsmiljøudvalg – at de kritiske artikler i Avisen.dk indeholder udsagn, som de ikke kan tilslutte sig. Det gælder blandt andet et udsagn om, at Falck ikke tager kræftrisikoen alvorligt.

”Nye forskningsresultater påpeger ganske vist en mulig sammenhæng mellem brandmandsarbejde og visse kræftformer, men der foreligger ingen konkret dokumentation på området. Falck har, da vi blev bekendt med ovenstående forskningsresultater, naturligvis ladet tvivlen komme brandfolkene til gode, og vi har derfor iværksat og indskærpet både procedurer og sikkerhedsforskrifter ved brandindsatser for at sikre de ansatte bedst muligt mod en mulig risiko”, fremgår det af opslaget.

Også artiklens udsagn om, at der er berøringsangst over for de kræftramte medarbejdere, afvises af sikkerhedslederen og fællesarbejdsmiljørepræsentanten:

”Berøringsangst er ligeledes et udsagn, vi ikke kan genkende. På baggrund af de nyligt fremkomne forskningsresultater er der udsendt nye forholdsordrer og iværksat nye procedurer omkring håndtering og rengøring af indsatsdragter og materiel med mere. Falck har desuden medvirket til adskillige artikler i både interne og eksterne medier herom. Falck har gennem tiden, også før de omtalte forskningsresultater forelå, haft en række møder med den samlede arbejdsmiljøorganisation, hvor brandindsatser og adfærden på disse har været drøftet. Budskabet har altid været at sikre sig mod røgeksponering også ved efterslukningsarbejde og generelt udvise korrekt adfærd og brug af de tilgængelige værnemidler”.

I opslaget oplistes en række konkrete tiltag:

 • Løbende teknologisk udvikling af åndedrætsbeskyttelse og indsatsbeklædning har gennem tiden medført et betydeligt bedre beskyttelsesniveau for branchen.
 • Der er kommet øgede uddannelseskrav og fokus på egen sikkerhed i uddannelsen.
 • Arbejdsmiljøorganisationen har løbende haft fokus på korrekt brug af udstyr.
 • Falck deltager i Branchearbejdsmiljørådet (BAR) med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter for at sikre branchevejledninger på området.
 • Falck har et brandudvalg samt en brandfaglig arbejdsgruppe, der løbende arbejder med tiltag og udvikling, der kan forbedre arbejdsmiljøet/indsatserne.
 • Falck deltog i forskningskonferencen den 22. januar 2013 på Christiansborg, hvor forskningsresultaterne på området blev præsenteret for branchen.
 • Falck udsendte umiddelbart efter den ovenfor nævnte nye forskningsrapport en ny forholdsordre på området.
 • Falck har sammen med de øvrige brandvæsner indstillet til beskæftigelsesministeren at fortsætte kortlægningen og iværksætte sammenkobling af sygdomsregistre på området.
 • Falck havde på det årlige forårsmøde med hele Arbejdsmiljøorganisationen området oppe som tema under brandrøret.
 • Falcks nye træningsfaciliteter i Greve er naturgasbaserede og kan dermed minimere røg og sod udviklingen i forbindelse med øvelser.
 • Skæreslukkere, der nu indgår i nogle kontrakter, kan medvirke til at minimere behovet for indvendig slukning i nogle situationer.
 • Falck indgår i løbende dialog med Arbejdstilsynet på området.

Annonce