Falck havde et elendigt 2015 i Danmark

Google Maps

Falck-koncernen fik et stort underskud i 2015, og særligt i Danmark havde Falck et elendigt år. Det viser regnskabet for Falcks danske datterselskab. Omsætningen faldt med 2 pct., svarende til 100 mio. kr., og et overskud på 1,4 mia. kr. i 2014 blev forvandlet til et underskud på 29 mio. kr. i 2015. Falck forventer, at omsætningen atter falder i år, men at der kommer overskud på driften.

Falcks danske datterselskab ejer også flere af Falcks selskaber i udlandet, men de danske aktiviteter er langt de største. Og efter en nærmest konstant vækst i omsætningen vendte udviklingen i 2015, hvor Falcks danske nettoomsætning blev reduceret fra 4,9 til 4,8 mia. kr.

Det er særligt forretningsområdet Falck Safety Services, der giver problemer. Her har sammenbruddet i offshore-industrien medført en kraftig nedgang i antallet af kursister på Falcks brandskoler, og derfor har Falck valgt at nedskrive værdien af Safety Services-selskaberne med 528 mio. kr. Sammen med omsætningsnedgangen fører de store nedskrivninger til, at Falck i 2015 må notere sig et underskud på 29 mio. kr., mod et overskud på 1,4 mia. kr. i 2014.

Også tabet af den store ambulancekontrakt i Region Syddanmark kan mærkes hos Falck, selv om kontrakten først ophørte den 1. september 2015. Derfor forventer Falck da også, at omsætningen vil fortsætte med at falde i år, hvor forventningen dog er, at driften atter vil give overskud.

Annonce