Falck i modvind af orkanstyrke

Den voldsomme orkan i december kostede adskillige menneskeliv, og de materielle skader løber op i mange milliarder – og nu ser det ud til, at Falcks image skal med på listen over stormskader. Falck har nemlig krævet ekstrabetaling for indsatsen mod stormskader. 

Mens der generelt har været stor tilfredshed med Falcks indsats og beredskab i forbindelse med orkanen og den efterfølgende oprydning, så har et par alvorlige fejldispositioner i forbindelse med det økonomiske efterspil udløst en massiv kritik af Falcks ledelse.

Ifølge flere forsikringsselskaber har Falck hævet priserne med op til 35 pct. for den nødtørftige reparation af de skader, som orkanen forårsagede. Desuden har Falck fraveget sin normale praksis ved at sende uspecificerede regninger til forsikringsselskaberne – så de ikke præcist kan se, hvad de betaler for. De uigennemsigtige regninger fik flere forsikringsselskaber til at beskylde Falck for at ville score kassen på orkanen.

“Jeg er dybt rystet over dette misbrug af vores tillid. Der er fra Falcks side tale om et forbrug af tid og penge, der siger spar to”, udtalte direktøren for et mellemstort forsikringsselskab. Et af de største forsikringsselskaber,  TopDanmark, meddelte simpelthen, at man ikke ville betale regningerne fra Falck før de var gennemgået minutiøst. Et hastemøde mellem Falck og TopDanmark resulterede efterfølgende i et prisnedslag på omkring 1 mio. kr. og et løfte om at Falck ville kigge nærmere på regningerne.

Senest har Falck så sendt et girokort ud til alle korpsets redningsabonnenter med krav om betaling af et ekstraordinært orkantillæg på 68 kr. for private abonnenter og op til 1.000 kr. for virksomheder – hvilket samlet skulle indbringe omkring 25 millioner kr. Men da abonnenterne allerede har betalt deres abonnement, som inkluderer service ved stormskader, virker Falcks fremgangsmåde særdeles tvivlsom, både juridisk og moralsk, og sagen vil nu blive gransket af Forbrugerrådet.

Annonce