Landsklub opfordrer redderne til at holde ro på Falck-stationerne

Næsten 9 ud af 10 reddere stemte nej til den nye overenskomst mellem Falck og 3F, men takket være stemmer fra andre fagforeninger blev det samlede overenskomstresultat alligevel vedtaget. Det har ført til vrede reaktioner fra redderne, og det får nu Reddernes Landsklub til at opfordre til ro på Falck-stationerne. I protest nægter mange reddere dog at tage ekstravagter og overarbejde, og det giver Falck udfordringer med at bemande ambulancerne.

Hele 87 pct. af redderne stemte nej i urafstemningen om en ny overenskomst for redderne hos Falck og Responce, men i urafstemningen var forhandlingsresultaterne for over 400.000 LO-medlemmer kædet sammen, og dermed var reddernes nej ikke nok til, at det samlede resultat blev forkastet.

”Tallene viser tydeligt, at et markant flertal af redderne har valgt at stemme nej til overenskomstforslaget. På baggrund af den klare demonstration af utilfredshed over overenskomstforslaget, har Reddernes Landsklub valgt at tage kontakt til Falck med en opfordring til, at gå konstruktivt ind i et samarbejde om, at finde de bedste løsninger for os alle til brug i hverdagen”, lyder det i en udmelding fra bestyrelsen i Reddernes Landsklub – der også kommer med en opfordring til redderne:

”Vi opfordrer til, at vi alle, uagtet frustrationer, holder ro på vores arbejdsplads”.

Reddere er stoppet med at tage ekstravagter

På mange Falck-stationerne har redderne imidlertid i protest besluttet, at de indtil videre ikke tager ekstravagter og overarbejde. Og i en situation, hvor der i hele landet er mangel på ambulancereddere, presser det Falck, som i stort omfang er afhængig af netop ekstravagterne for at bemande ambulancerne.

Ifølge ubekræftede forlydender fra flere reddere på sociale medier manglede der således f.eks. søndag reddere til bemanding af tre ambulancer i Holstebro, ligesom der også i Skive, Randers, Silkeborg og Viborg skulle have været ambulancer eller akutbiler, som i perioder ikke kunne bemandes. Redderne fortæller også, at der er blevet hentet reddere i Region Syddanmark for at bemande en ambulance i Galten, samt at der er hentet en redder fra Djursland for at bemande en ambulance i Skive. På Bornholm er der også store problemer, og her opfordrer de lokale reddere deres kollegaer til at undlade at tage ekstravagter på øen, da det gør det sværere for redderne at lægge pres på Falck-ledelsen.

Ny forening vil være fagforening

Fra mange Falck-stationer berettes der desuden om kollektive udmeldelser af 3F og Reddernes Landsklub, og på Falck-stationen i Ballerup er der taget initiativ til at oprette en ny forening, Reddernes Fagforening, der vil undersøge mulighederne for at blive en egentlig fagforening. Ifølge foreningen selv har den allerede fået 200 medlemmer.

De dele af overenskomsten, der har afstedkommet de største frustrationer, træder i kraft den 1. oktober 2017.

Annonce