Favrskov går sammen med Randers, Norddjurs og Syddjurs i nyt beredskab

Google Maps
Brandstationen i Hadsten

Endnu et nyt beredskab ser ud til at være på plads. Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner har længe været enige om at gå sammen, og Favrskov Kommune er nu på vej til at blive en del af dette beredskab. Favrskov havde også mulighed for at vælge at indgå i Silkeborg og Viborg kommuners fælles beredskab, men det er fravalgt. Mariagerfjord vil ikke med i det nye beredskab.

I første omgang er det embedsmændene i Favrskov Kommune, som anbefaler, at kommunen kommer til at indgå i et fælles beredskab med Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Sagen skal i den kommende tid behandles i både beredskabskommissionen og byrådet.

Havde to valgmuligheder

Mens Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner gennem længere tid har været enige om et fælles beredskab, har det været usikkert, om Favrskov og Mariagerfjord kommuner ville vælge at indgå i beredskabet.

I Favrskov Kommune har alternativet været det fælles beredskab, som Silkeborg og Viborg kommuner er ved at etablere. I lyset af KL’s pres for at reducere antallet af beredskaber yderligere, er også Horsens og Hedensted inviteret med i beredskabet, men disse to kommuner – der hidtil har arbejdet for deres eget fælles beredskab – har endnu ikke taget stilling til den fremtidige struktur.

Favrskov Kommune har søgt at lave en samlet vurdering af, hvor der bedst muligt kan ske en integrering i forhold til den nuværende beredskabsfaglige struktur, serviceniveau, økonomi, geografi og opgaveløsning. Endvidere er der blevet lagt vægt på at sikre Favrskov Kommune en indflydelse i den nye beredskabsenhed, som står i forhold til kommunens bidrag til enheden. Øvrige kommunale samarbejdsrelationer og samarbejdsforhold på politisk og administrativt plan har ligeledes betydning for et fremtidigt samarbejde.

I vurderingen er det også indgået, at det vestlige samarbejde mellem Silkeborg og Viborg vil bestå af et rent kommunalt beredskab, mens Favrskov – ligesom det østlige samarbejde – har en kombination af kommunalt beredskab og Falck-beredskab. Endvidere er det vurderet, at den geografiske udstrækning af det vestlige beredskab vil blive en udfordring, hvis Horsens og Hedensted kommer til at indgå.

Alt i alt er konklusionen blevet, at Favrskov Kommune vil indgå i det fælles beredskab med Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Mariagerfjord kigger mod nord

Hvis embedsmændenes konklusion får politisk opbakning, vil der blive etableret en politisk styregruppe med to udpegede medlemmer fra hver kommunalbestyrelse. Desuden etableres en administrativ styregruppe bestående af kommunernes direktører på området samt en projektgruppe bestående af beredskabscheferne og relevante proces- og fagpersoner fra kommunernes forvaltninger. Denne organisation skal sikre, at det nye beredskab kan etableres senest pr. 1. januar 2016.

Mariagerfjord Kommune, der i modsætning til de øvrige kommuner ligger i Region Nordjylland, har også været inde i billedet som deltager i det nye beredskab. Her har man imidlertid valgt at indgå i et samarbejde om et etablere et fælles beredskab for hele Nordjylland. Læs mere om dette beredskab i morgen.

Annonce