Brandskader sætter ærgerlig rekord

Antallet af brande har været faldende de senere år. Til gengæld koster en gennemsnitsbrand nu 77.000 kr. Det er næsten en fordobling på 10 år. I 2012 kostede en brand nemlig i gennemsnit 38.000 kr. Men nye tal viser, at i 2021 var prisen vokset til de 77.000 kr. i erstatning fra forsikringsselskabet. Erstatninger efter storbrande er endvidere på det højeste niveau siden 2009. 

De samlede erstatninger efter brandskader løb sidste år op i 3,2 mia. kr. Heraf gik 2,7 mia. kr. til erstatninger efter storbrande eller millionbrande, som de også kaldes. Disse meget dyre brande var der 547 af sidste år. Erstatninger til millionbrande er på det højeste niveau siden 2009.

”Brande er dyre. Både menneskeligt og økonomisk. Antallet af brande er bredt set heldigvis faldet gennem de sidste ti år. Men antallet af store og meget omfattende brande er vedvarende meget højt. Dertil kommer, at gennemsnitserstatningen for en brand nærmest er eksploderet de senere år”, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&P, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne.

Branden i beboelsesejendommen i Vanløse 25. marts 2022 er et særligt grelt – og dyrt – eksempel på, hvor galt det kan gå. Her blev 130 hjem ødelagt katastrofalt hurtigt. Genopførelsen vil koste et trecifret millionbeløb og vare lang tid.

Stigende erstatningsudgifter til brande hænger imidlertid også sammen med, at efterspørgslen efter håndværkere og byggematerialer har været meget stor de senere år. Pressede forsyningskæder giver således reetablering efter en brand en helt ny dimension: Det er blevet langt dyrere at genopføre bygninger, og det tager meget længere tid.

Ønsker mere fokus på forebyggelse

”Den bedste brand er den, der aldrig blev til noget, eller som blev forhindret i at udvikle sig”, siger Pia Holm Steffensen.

Hun peger på tre forslag fra F&P til, hvordan man forebygger brande endnu bedre.

For det første skal der langt større fokus på at finde ud af, hvad årsagen er til de enkelte brande. I dag er årsagen til næsten halvdelen af alle store brande noteret som ukendt. Dermed bliver det selvsagt svært at forebygge en lignende brand.

For det andet vil forsikringsbranchen have en brandkommission, som skal have til opgave at opsamle, systematisere og nyttiggøre viden om alle store og voldsomme brande i Danmark.

Det tredje forslag fra forsikringsbranchen går ud på, at der jævnligt skal være obligatorisk brandsyn af alle større beboelsesejendomme i Danmark.

”Ofte udvikler brandene sig meget kraftigt, fordi brandsikringen ikke er blevet vedligeholdt godt nok igennem tiden. Derfor er der behov for at udvikle et brandeftersyn skræddersyet til beboelsesejendomme. Det skal være nemt for alle – også de, der ikke er brand- eller byggesagkyndige – at forebygge brande”, siger Pia Holm Steffensen.

Annonce