FOA klager over brandvæsen

Brandstationen i Aalborg. Arkivfoto

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), der organiserer brandfolkene i Aalborg, har klaget til Beredskabsstyrelsen over to udrykninger den 18. august i år, hvor Beredskabscenter Aalborg ifølge FOA rykkede ud med for lav bemanding to gange inden for ganske kort tid. “Det er alt for farligt. Vi er bekymrede for vores folks sikkerhed, og derfor har vi klaget til Beredskabsstyrelsen”, siger Kurt Bentsen fra FOA i Aalborg til Nordjyllands Radio.

På baggrund af klagen har Beredskabsstyrelsen bedt beredskabschef Jørgen Pedersen om en redegørelse for de to udrykninger. Men Jørgen Pedersen afviser FOA’s kritik. “Alt foregik forsvarligt, så kritikken er skudt over målet”, siger han til Nordjyllands Radio. “Den opgave er løst helt efter bogen. Det er klart, at det ikke er med fuldt mandskab, når alarmerne går med så kort mellemrum, men der kom flere folk til undervejs”, siger Jørgen Pedersen.

Brandfolkene i Aalborg er stærkt utilfredse med, at bemandingen på førsteudrykningen er reduceret med to mand. Det går ifølge brandfolkenes tillidsmand, Jesper Orlien, ud over sikkerheden for både brandfolk og offentligheden, og det påvirker brandfolkene psykisk. Men beredskabschef Jørgen Pedersen afviser, at sikkerheden er blevet dårligere. “Jeg tror ikke på, at vi får situationer, som ikke ville være sket, hvis vi havde otte mand med”, siger Jørgen Pedersen til Nordjyllands Radio.

Et konsulentfirma skal nu hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet på Beredskabscenter Aalborg. Udover nedskæringerne har også dårlig intern kommunikation givet problemer på centeret, der beskæftiger over 100 medarbejdere. Enkelte medarbejdere har søgt psykologhjælp, mens en holdleder direkte har sagt op på grund af arbejdsklimaet på beredskabscenteret. “Både ledelse og medarbejdere er interesserede i en løsning på de interne problemer, og begge parter har accepteret hjælp fra et konsulentfirma”, siger kommunaldirektør Jens Chr. Munk fra Aalborg Kommune til DR Nordjylland.

Annonce