Ønsker flere penge til kommunal indsatsstøtteenhed

Når politikerne på Christiansborg i den kommende tid skal forhandle en ny beredskabsaftale på plads, så bør de sætte flere penge af til den kommunale indsatsstøttenhed. Enheden består af rutineret indsatsmandskab fra fem af landets største brandvæsener, som kan indsættes, når ulykker og katastrofer ikke kan løses af det lokale beredskab eller med assistance fra andre dele af det daglige beredskab. I dag er der afsat 200.000 kr. om året til indsatsstøtteenheden, men ifølge de deltagende brandvæsener er det ikke muligt at drive enheden på forsvarlig og effektiv vis for det beløb.

Indsatsstøttenheden blev oprettet som en følge af terrorangrebet den 11. september 2001. Dengang besluttede regeringen – på anbefaling fra det særlige terrorudvalg – at oprette en national indsatsstøtteenhed bestående af rutineret indsatsmandskab fra de eksisterende brandvæsener i udvalgte kommuner, en form for “rejsehold”. Deltagerne i indsatsstøtteenheden er Københavns Brandvæsen, Århus Brandvæsen, Odense Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg og Fredericia/Vejle brandvæsener. Teams fra disse brandvæsener udgør enheden og arbejder sammen, når enheden rekvireres til indsatser. Der sker efteruddannelse og fælles øvelser for hele styrken.

Staten har afsat 200.000 kr. om året til indsatsstøtteenheden. Det beløb skal primært gå til information, udarbejdelse af planer, øvelser og uddannelse. Indtil videre er der gennemført et opstartsseminar og én stor øvelse samt andre mindre aktiviteter. Desuden er der udarbejdet en alarmeringsplan og et udkast til en folder om enheden. Ifølge de deltagende brandvæsener viser de hidtidige erfaringer imidlertid, at det ikke er muligt at opretholde indsatsstøtteenheden med de nuværende bevillinger, og derfor opfordrer brandvæsenerne politikerne til at afsætte yderligere midler til enheden i den nye beredskabsaftale.

Samtidig peger brandvæsenerne på, at opgaven vedrørende indsats til søs ved skibsbrande – som indgår i regeringens oplæg til beredskabsaftale – vil kunne tænkes ind i indsatsstøtteenhedens koncept, så man skaber et nationalt beredskab, der med kommunal forankring kan løse særlige beredskabsopgaver.

Annonce