Fokus på katastrofesamarbejde hen over grænsen

Katastrofer kender ingen grænser. Derfor er det nødvendigt, at myndighederne kan arbejde sammen på tværs af landegrænser, når der sker en voldsom ulykke. Det er baggrunden for, at partnerne i INTERREG-projektet ”Beredskab uden grænser” nu vil samle alle relevante myndigheder til konference om det grænseoverskridende beredskab.

INTERREG-projektet ”Beredskab uden grænser” er et samarbejde mellem Tønder (lead partner), Sønderborg og Aabenraa kommuner, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg. Målet med projektet er at udvikle det borgernære beredskab over for brande, ulykker og katastrofer i det grænsenære område.

På konferencen skal det eksisterende samarbejde i den dansk-tyske grænseregion belyses, og behovet for at udvikle samarbejdet sættes til debat. Konferencen har skabt stor interesse, da der allerede nu er tilmeldt mere end 60 deltagere fra væsentlige beredskabsmyndigheder nord og syd for grænsen.

”Her i vores grænseområde er der allerede i dag et godt og velfungerende samarbejde om f.eks. brandslukning. Vi hjælper hinanden, når der er behov for det, og det øver vi sammen. Men er vi også gearet til at håndtere de rigtig store og alvorlige katastrofesituationer, der vil involvere mange forskellige parter fra begge sider af grænsen? Det vil vi sætte fokus på, når vi mødes i Padborg den 19. juni”, siger beredskabschef Jacob Christensen fra Tønder Brandvæsen.

I det nationale risikobillede, som Beredskabsstyrelsen har lavet, peges der på en række trusler, som i sagens natur er grænseoverskridende. Det er f.eks. vejrmæssige hændelser som stormflod og orkan, men også masseskader, pandemisk influenza og husdyrsygdomme.

”Borgere, politikere og presse vil helt oplagt forvente, at vi som beredskabsmyndigheder arbejder tæt sammen, når det går galt. Det er også en berettiget forventning at have. Derfor er vi nødt til at have fokus på emnet og hele tiden være opmærksom, hvordan vi udvikler samarbejdet. For vi lever i en tid, hvor samfundets infrastrukturer bliver mere og mere sårbare. Der er behov for koordinering og effektiv styring og ledelse på tværs af landegrænser”, siger Jacob Christensen.

På konferencen bliver der bl.a. mulighed for at få inspiration fra beredskabssamarbejdet mellem Holland, Tyskland og Belgien.

Forud for konferencen gennemføres der en havmiljøøvelse i Vadehavet, hvor både tyske og danske enheder deltager – netop for at øve det grænseoverskridende beredskabssamarbejde. Den praktiske del af øvelsen foregår ud for Højer Sluse onsdag den 18. juni om formiddagen.

Annonce