Kommune får pris for brandvæsenets risikostyring

Risikostyring er en naturlig del af hverdagen i Tønder Kommune, som har stor succes med et nyt projekt med såkaldte RABB-besøg (Risiko, Arbejdsmiljø, Brand og Bygning). Ved disse besøg kommer en brandsynskyndig medarbejder fra brandvæsenet løbende rundt til alle kommunens 150 institutioner. Nu har kommunen modtaget Risikostyringsprisen 2014.

Med RABB-besøgene har Tønder Kommune skabt et nyt tværgående værktøj til at forebygge, at skader opstår rundt om på kommunens institutioner. RABB gør også, at kommunen kan målrette sine indsatser i forhold til risikoforebyggelse.

”Tønder Kommunes tiltag er nyt og innovativt og har både økonomisk og ressourcebesparende effekt blandt andet, fordi systemet breder risikostyringen ud på tværs af faggrænser i kommunen. RABB-metoden kan også give inspiration til andre kommuner, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt den virker, er det blot at se på skadestatistikken i kommunen. Den taler sit eget tydelige sprog”, siger Lars Kronborg, direktør for Storkunde, Offentlig & Mægler i Gjensidige Forsikring, som begrundelse for, hvorfor Risikostyringsprisen 2014 – der uddeles af Gjensidige Forsikring – går til Tønder Kommune.

Besparelser kan være i millionklassen

RABB-besøgene indebærer, at en brandsynskyndig medarbejder fra brandvæsenet løbende kommer rundt til alle kommunens 150 institutioner. Her gennemgår man sammen med medarbejderne arbejdspladsen ud fra en risikostyringsvinkel, men ser også på brandrisiko, bygninger og arbejdsmiljøet.

Besøgene har resulteret i forskellige aktiviteter rundt om på Tønder Kommunes institutioner – fra udskiftning af ikke længere funktionelle brandsektionsvægge til rådgivning af arbejdspladser i forhold til APV (arbejdsmiljø). Et andet sted opdagede man en havetraktor, der ikke var dækket af kommunens generelle forsikring. Hvis uheldet var ude, kunne en personskade forårsaget af denne maskine betyde en millionudgift, som med RABB-besøget blev afværget.

Efter at brandvæsenets forebyggelsesafdeling har været på besøg på den enkelte institution, udarbejdes der en rapport, som beskriver de tiltag, der skal iværksættes over de kommende år, og Tønder Kommune følger løbende op på, at det sker.

Besøg udløser hæder

Tønder Kommune startede RABB-besøgene i 2012, og på baggrund af de positive resultater fra første to år har kommunen modtaget Risikostyringsprisen 2014 på Gjensidige Forsikrings årskonference, som fandt sted på ”Den Blå Planet” i København. Risikostyringsprisen er indstiftet af Gjensidige Forsikring, og bag prisen står en uvildig dommerkomité, hvis arbejde varetages af European Institut for Risk Management (EIRM).

Udover et diplom og hæderen modtog Tønder Kommune også en check på 25.000 kr. til videreudvikling af vinderprojektet eller andre risikostyringstiltag i kommunen.

Glad borgmester

På borgmesterkontoret skaber det glæde, at Tønder Kommune er blevet belønnet med Risikostyringspris 2014.

”Det er jeg utrolig stolt og beæret over. Det viser, at vi har dygtige og engagerede medarbejdere, der hver dag gør en forskel for at passe godt på vores værdier og dermed kommunens økonomi”, siger borgmester Laurids Rudebeck.

Tønder Kommune arbejder bevidst og målrettet med risikostyring, og afsættet er en politisk besluttet risiko- og forsikringspolitik. ”Det er medarbejdernes indsats i hverdagen, der bringer prisen i hus. Men det er vigtigt for medarbejdernes virke og engagement, at de har politisk opbakning. Derfor er jeg glad for, at vi med risiko- og forsikringspolitikken har fået skabt et godt fundament for arbejdet med risikostyring i Tønder Kommune og dermed også sendt et klart signal om, at det er et område, vi prioriterer”, siger borgmesteren.

Borgmesteren peger på, at effektiv risikostyring i høj grad er til gavn for borgerne, fordi det giver færre skader og driftsforstyrrelser. Det betyder færre gener for borgerne og en bedre økonomi for fællesskabet.

Annonce