Forsvarets helikoptere er nu koblet på SINE

Arkivfoto: Mogens Warrer

I 2010 overgik beredskaberne på jorden officielt til det fælles radionet SINE. Nu er også det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air) godkendt og klar til brug. Det betyder, at forsvarets helikoptere nu også kan anvende SINE, og dermed kan det samlede nationale beredskab kommunikere på SINE-radioer ved tværgående indsatser.

AGA-nettet er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til kommunikation med enheder i luften. For ikke at lave forstyrrelser i nabolandene er den maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa. Radioer, der skal kobles på AGA-nettet, skal programmeres specielt til formålet.

Før indførelsen af AGA-nettet kommunikerede forsvarets helikoptere med politiet via de gamle Thor-radioer, mens Falck-radioer blev brugt til kommunikation med de øvrige beredskaber. Denne kommunikation er nu blevet meget nemmere, oplyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

”Ved hændelser, hvor politiet eller andre beredskaber får støtte fra forsvarets helikoptere, har kommunikationen fået et gevaldigt løft. Piloterne kan tale direkte med f.eks. læger, politi og redningsberedskaberne på jorden via SINE-radioer. Det effektiviserer redningsarbejdet”, fortæller Carsten Mau, der er afdelingsleder i Center for Beredskabskommunikation. Centeret har blandt andet ansvaret for drift og udvikling af beredskabernes radionet på jorden og i luften.

SINE-radioerne er bygget til at undertrykke uvedkommende støj, så det kun er tale, der går igennem. Og det er et væsentligt aktiv i en helikopter, hvor støjniveauet er højt. ”Vores piloter er meget begejstrede for AGA-nettet. Talen går forbløffende godt igennem på SINE-radioerne, og der er ingen udfald eller forsinkelser i kommunikationen. Det er et godt redskab og en klar forbedring af den tværgående kommunikation”, siger Kim Henriksen, der er chefsergent i Forsvarskommandoen. Han er medlem af TOAS, der er Rigspolitiets forum, hvor man drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående operative anvendelse af SINE.

Forsvaret har installeret SINE-radioer i samtlige helikoptere af typerne EH101 og Fennec. Lynx-helikopterne vil på et tidspunkt blive erstattet af en ny type skibsbaseret helikopter, og derfor er der ifølge Kim Henriksen ikke er planer om at installere SINE-radioer i Lynx-helikopterne.

Annonce