Beredskaber må anvende andre platforme til datatrafik

Arkivfoto

Det kommende digitale radionet for det danske beredskab vil ikke nødvendigvis kunne håndtere overførsel af store datamængder, og derfor kan man godt forestille sig, at nogle dele af beredskabet ikke kan nøjes med at bruge det nye radionet. I stedet må de så anvende andre kommunikationsplatforme, som er skræddersyet til formålet. Det skriver Økonomistyrelsen, der har ansvaret for udbuddet af radionettet, i en statusskrivelse til landets beredskabschefer.

Problemet er, at den nuværende version af Tetra-standarden (kaldet release 1) er over 10 år gammel, og den har kun en begrænset båndbredde på omkring 28 kbit/sek. Det gør, at transmission af billeder og større mængder data ikke er mulig. Den begrænsning vil formentlig give problemer for både ambulancetjenesten og politiet. Ambulancetjenesten har allerede i dag behov for en betydelig båndbredde i forbindelse med telemedicin, elektronisk patientjournal m.v., og Sundhedsstyrelsen lægger op til, at særligt telemedicin skal udvikles yderligere i de kommende år. Og politiet ønsker at indføre mobil sagsbehandling, hvor politifolkene på gernings- og skadesteder kan udarbejde rapporter, gerne med dokumentation i form af lydfiler m.v.

Men det nye radionet er ikke nødvendigvis indrettet til “særlige behov for kommunikation”, skriver Økonomistyrelsen i sin statusskrivelse. Og overførsel af store datamængder er ifølge Økonomistyrelsen et sådant særligt behov for kommunikation. Økonomistyrelsen forestiller sig derfor, at beredskaber, som har behov for at overføre store datamængder, anvender andre kommunikationsplatforme, som er skræddersyede til formålet – platforme, hvor de samme meget høje krav til eksempelvis sikkerhed og fortsat drift ved katastrofer ikke nødvendigvis skal gælde. Det kan f.eks. være det almindelig mobiltelefonnet, som i dag anvendes i ambulancetjenesten.

I statusskrivelsen fortæller Økonomistyrelsen også, at som tidsplanen ser ud nu kommer de første dele af det nye radionet i drift i 2008, hvor de første brugere skal på. Udrulningen af nettet forventes at ske i etaper svarende til regionerne. Der er endnu mange ukendte faktorer i forhold til implementering og ibrugtagning af nettet, fordi leverandøren endnu ikke er valgt. Det vil derfor også først være efter der er udpeget en leverandør, at det enkelte beredskab for alvor kan begynde at forberede den organisatoriske klargøring, der skal gennemføres før tilslutning til nettet.

Økonomistyrelsen stiler mod at kunne udpege en leverandør i slutningen af 1. halvår 2007, og herefter vil styrelsen melde en tidsplan for implementeringen af nettet ud. Sammen med radionettet udbydes også fælles køb af terminaler. Når der købes terminaler til alle beredskaber sammen, kan der ifølge styrelsen opnå gode priser. Man forventer således, at standard håndholdte terminaler og standardterminaler til installation i køretøjer kan købes ind sammen.

Annonce