Forsvarsministeren: Fortsat frivillige brandværn i Sønderjylland

Den kommende strukturreform af beredskabet vil ikke betyde et farvel til de frivillige brandværn i Sønderjylland. Det er meldingen fra forsvarsminister Nicolai Wammen (S), som takker de frivillige brandfolk for det, han betegner som en imponerende indsats. ”Jeg ser fortsat et dansk redningsberedskab med sønderjyske frivillige”, siger ministeren.

De frivillige brandværns skæbne i forbindelse med strukturreformen var tema for en debat i Folketinget, og forsvarsminister Nicolai Wammen (S) benyttede debatten til at rose de frivillige brandfolk:

”Sønderjylland har en lang og også stolt tradition med frivillige brandværn, der er bygget op omkring frivillig og ulønnet arbejdskraft karakteriseret ved et stort engagement. De mange frivillige brandværn leverer på den måde vagtberedskab til de sønderjyske kommuner døgnet rundt alle årets dage, en imponerende indsats, som jeg synes der er grund til at takke for”, sagde ministeren.

Afviste bekymring for fremtiden

Flere sønderjyske kommuner har udtrykt bekymring for, om strukturreformen vil medføre, at de frivillige brandværn bliver nedlagt, når Redningsberedskabets Strukturudvalg kommer med sit oplæg til fremtidens beredskab. Men den bekymring afviser forsvarsministeren:

”Strukturudvalget har bl.a. fokus på at sikre grundvilkår, der understøtter frivillige og deltidsansatte brandfolks fortsatte engagement. Grundvilkårene for den frivillige indsats er selvsagt afgørende for denne helt særlige frivillighedstradition, der eksisterer i Sønderjylland, og jeg ser fortsat et dansk redningsberedskab med sønderjyske frivillige”, lød det fra ministeren, der dog kom med en tilføjelse: ”Jeg skal dog understrege, at det er kommunerne, der er ansvarlige for organiseringen af de kommunale redningsberedskaber og dermed også de sønderjyske frivillige”.

Samtidig fortalte forsvarsministeren, at han sammen med det lokale folketingsmedlem Benny Engelbrecht i den kommende tid vil besøge nogle af de frivillige brandværn.

Reform skal skabe ro i beredskabet

Ministeren fortalte også om målsætningerne for den kommende strukturreform:

”Hvis man ser på redningsberedskabet i dag, har Danmark et velfungerende redningsberedskab, der både løser de daglige og lokale opgaver samt de større og landsdækkende hændelser, og det er mit ønske, at en reform af redningsberedskabet bidrager til et robust og effektivt redningsberedskab, hvor samspillet, sammenhængskraften og ressourceudnyttelsen i redningsberedskabet er så optimal som muligt. Det er samtidig mit mål at skabe en langtidsholdbar økonomisk ramme, der kan skabe ro i redningsberedskabet og medvirke til udvikling af dette”.

Annonce