KL: Stadig grundlag for bæredygtige kommunale beredskabsenheder

Selv om regeringen har besluttet, at der ikke skal nedlægges statslige beredskabscentre, er der stadig grundlag for, at de nye kommunale beredskabsenheder bliver bæredygtige og får skabt tværkommunal synergi. Det mener KL, som har noteret sig den nye udmelding fra regeringen – og til gengæld nu forventer, at der bliver sat fuld fart på det lovgivningsarbejde, som skal fjerne barriererne for beredskabsenhederne.

Den overraskende udmelding fra forsvarsminister Peter Christensen (V) kom tirsdag. Her fortalte ministeren, at han er optaget af, at der også fremover er en struktur med beredskabscentre i alle egne af Danmark – og at han forventer, at den aftalte besparelse på 125 mio. kr. kan findes, uden at der skal nedlægges beredskabscentre.

Efterfølgende har forsvarsministeren uddybet baggrunden for regeringens beslutning om at frede beredskabcentrene:

“Vi står i dag overfor en virkelighed, hvor vores beredskab og evne til at imødegå en lang række udfordringer er afgørende som aldrig før. Det gælder i forhold til den aktuelle flygtningesituation, hvor beredskabscentrene spiller en væsentlig rolle. Men også i forbindelse med storme og oversvømmelser er et stærkt og robust beredskab afgørende for vores sikkerhed og tryghed. Og så er vi også nødt til at tage højde for truslen fra terrorisme ikke mindst i lyset af terrorangrebet i Paris i sidste uge”, fortæller Peter Christensen.

Kommunerne noterer sig regeringens beslutning

Hos Kommunernes Landsforening (KL) har man noteret sig udmeldingen fra forsvarsministeren. Men kommunerne forventer nu en hurtig lovproces, der kan fjerne lovgivningsmæssige barrierer for de nye kommunale fællesskaber.

Der var ellers i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 lagt op til at indrette de statslige beredskaber anderledes samt at se på arbejdsdeling mellem de nye kommunale beredskabsenheder og det statslige beredskab.

”Med ministerens udmelding er der lagt op til at bevare status quo i forhold til antallet af statslige beredskabscentre. Det er naturligvis noget andet end det, vi har arbejdet ud fra, da kommunerne organiserede sig i de nye kommunale enheder. Men jeg mener fortsat, at der er basis for bæredygtige enheder og tværkommunal synergi”, siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Regeringen skal gennemføre lovændringer

”De nye kommunale enheder skal starte arbejdet i januar 2016. Men staten har udskudt at tage stilling til rammerne og lovgivningen, til der var klarhed omkring den statslige struktur. Det er der nu. I kommunerne har vi brug for at kende rammerne, så vi kan komme i gang til tiden. Jeg har derfor en klar forventning om, at regeringen hurtigst muligt får gennemført de nødvendige ændringer i lovgivningen, som KL ved flere lejligheder har peget på”, siger Jørn Pedersen.

Jørn Pedersen fortæller, at han håber, at regeringen fortsat vil lægge op til tæt dialog om samspillet mellem de statslige og de kommunale beredskaber og på deres respektive opgaver, som der også oprindeligt var lagt op til i økonomiaftalen.

”Det er sund fornuft, at vi ser på synergierne og på, om der er nogle opgaver, der løses bedre på en anden måde”, siger Jørn Pedersen.

Annonce