Fra runde til sunde brandfolk i Fredericia

Google Maps
Brandstationen i Fredericia. Arkivfoto

Onsdag indvies et nyt motionsrum på brandstationen i Fredericia. Motionsrummet er en del af brandstationens store motions- og sundhedsprojekt, som brandfolkene ikke uden humor har døbt ”Fra runde til sunde brandmænd”. Baggrunden er, at der hos brandmandskabet er et stort ønske om at forbedre både konditionen og madvanerne.

Det er et tiptop, moderne motionsrum, som brandstationen i Fredericia har fået, og her kan brandfolkene fremover træne gratis. En enkelt time om ugen kan de endda gøre det inden for arbejdstiden, og der er ansat en vejleder, som kan instruere brandfolkene i at bruge maskinerne rigtigt.

”Fra runde til sunde brandmænd” indeholder andre elementer end motionsrummet, da man hos brandvæsenet anser det for vigtigt, at der bliver tænkt hele vejen rundt, hvis man skal lave en livsstilsændring. Derfor indgår der både elementer som løbehold, kostvejledning, helbredsundersøgelse, vægttabskonkurrence, holdningsændring og motionstest i projektet.

Projektet startede i september og løber et år frem. Der er fundet finansiering til projektet hos Forebyggelsesfonden, som har bidraget med 911.000 kr.

Annonce