Gribskov Kommunes nye brandberedskab skal i udbud

Google Streetview
Brandstationen i Gilleleje. Arkivfoto

Når Gribskov Kommune ved udgangen af 2020 udtræder af Frederiksborg Brand og Redning, så skal et nyt brandberedskab stå klar til at tage over. Og kommunen har valgt en model, hvor det operative beredskab sendes i udbud, men således at kommunen selv giver et kontrolbud. Vagtcentralen ønsker kommunen at lade Hovedstadens Beredskab drive.

Det operative beredskab i Gribskov Kommune består af brandstationerne i Helsinge og Gilleleje. De to stationer drives i dag af Frederiksborg Brand og Redning i eget regi, efter at opgaven forrige år blev hjemtaget fra Falck.

Når Gribskov Kommune udtræder af Frederiksborg Brand og Redning, så vil kommunen gennemføre et udbud af det operative beredskab. Kommunens vurdering er, at Falck er eneste aktør på markedet, men kommunen vil udarbejde et kontrolbud på opgaven. Beslutningen er truffet, selv om den kommunale forvaltning havde vægtet muligheden for at etablere et kommunalt beredskab, enten som en blivende organisation eller i en overgangsperiode:

”Ved det kommunale beredskab har vi mulighed for at tilrettelægge opgavevaretagelsen som vi ønsker, og der vil være mulighed for bred synergi til den øvrige kommunale organisation. Endelige har erfaringer fra andre kommuner vist, at der er god økonomi i denne løsning, men det er naturligvis afhængigt at det fastsatte serviceniveau. Det udliciterede entrepriseberedskab er det ‘vi kommer fra’, og som vi tidligere i Gribskov Kommune har haft positive erfaringer med. Der er desværre begrænset konkurrence på området, og hvis denne model vælges kan det være en mulighed i første omgang at etablere et kommunalt beredskab, hvilket vil skabe bedre grundlag for at beskrive opgaven og gennemføre kontrolbud”, skrev forvaltningen i indstillingen til politikerne.

Samtidig valgte politikerne, at indsatsledelsen som udgangspunkt skal varetages i kommunalt regi, ligesom kommunen selv skal varetage det forebyggende beredskab – i stedet for at indgå i et samarbejde med andre kommuner om opgaven.

Vagtcentral skal drives af Hovedstadens Beredskab

Vagtcentralopgaven for det operative beredskab varetages i dag af Hovedstadens Beredskab som led i en aftale med Frederiksborg Brand og Redning.

Gribskov Kommune vurderer, at det samarbejde fungerer godt, og at det vil være sårbart at flytte opgaven til en anden leverandør, f.eks. Falck. Endvidere vurderes det ikke at være rentabelt at drive en kommunal vagtcentral. Derfor lægges der op til, at der skal indgås en aftale med Hovedstadens Beredskab.

Beredskabet i Gribskov Kommune har et budget på 6,2 mio. kr. samt yderligere 0,7 mio. kr. til de tilkøbsydelser, der i dag købes hos Frederiksborg Brand og Redning for at opretholde et beredskab på samme niveau som før oprettelsen af det fælleskommunale beredskab.

Der er afsat 3 mio. kr. i både 2020 og 2021 til de udgifter, der er forbundet med hjemtagningen af beredskabet.

Annonce