Brandvæsen

Ny beredskabschef i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har ansat Henrik Sass Christensen som ny beredskabschef. Den nye beredskabschef skal varetage den overordnede administrative og økonomiske styring samt ledelsen af Gribskovs brand- og redningsberedskab, som har to brandstationer. Henrik Sass Christensen kommer fra en stilling som operativ leder i Roskilde Brandvæsen.

Brandvæsen

Helsingør henter ny beredskabschef i nabokommunen

Det bliver lederen af beredskabet i Gribskov Kommune, Jesper Ingeman-Petersen, der pr. 1. maj 2023 tiltræder som ny beredskabschef i Helsingør Kommunes Beredskab. Han afløser den nuværende beredskabschef, Søren Lundhild, der med udgangen af marts forlader stillingen efter syv år – og i alt 42 år i det danske beredskab.

Brandvæsen

Vagtcentral i København dækker fortsat Gribskov Kommune

Ved årsskiftet forlod Gribskov Kommune det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning. Det indebærer dog ikke en ændring af vagtcentralsbetjeningen – det er fortsat Hovedstadens Beredskabs vagtcentral og operationscenter i Valby, som leverer både vagtcentralsbetjening og operationsstøtte til det nye Gribskov Beredskab.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandslukningen i Gribskov Kommune er nu sendt i udbud

Gribskov Kommune har sendt driften af kommunens to brandstationer i udbud. I dag drives stationerne af det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning, men Gribskov Kommune udtræder af samarbejdet ved årsskiftet. Udbuddet omfatter en kontrakt på fem år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år. Den samlede værdi anslås til 45 mio. kr.

Google Streetview
Brandvæsen

Gribskov Kommunes nye brandberedskab skal i udbud

Når Gribskov Kommune ved udgangen af 2020 udtræder af Frederiksborg Brand og Redning, så skal et nyt brandberedskab stå klar til at tage over. Og kommunen har valgt en model, hvor det operative beredskab sendes i udbud, men således at kommunen selv giver et kontrolbud. Vagtcentralen ønsker kommunen at lade Hovedstadens Beredskab drive.

Google Streetview
Brandvæsen

Politikere i Gribskov Kommune ønsker at genetablere eget beredskab

Det er ikke kun i Roskilde Kommune, at der er utilfredshed med et fælleskommunalt beredskab. I Gribskov Kommune skal politikerne mandag tage stilling til, om der skal igangsættes en proces, som vil føre til, at kommunen udtræder af Frederiksborg Brand & Redning. Indtil videre ser forslaget ikke ud til at kunne samle flertal, men i givet fald vil en udtræden først kunne ske i 2020.

Google Streetview
Brandvæsen

Gillelejes brandkøretøjer får alligevel mere vandkapacitet

Bekymring fra brandfolkene og kritik fra Beredskabsstyrelsen ser nu ud til at medføre, at Gribskov Kommune skrotter planerne om at reducere brandstationen i Gillelejes vandkapacitet med 5.500 liter i forbindelse med udskiftningen af en tankvogn. Beredskabsstyrelsen har betegnet reduktionen som betænkelig, og det får nu kommunen til at ændre dimensioneringsplanen, så der mindst skal fremføres 14.000 liter vand fra stationen i Gilleleje. Det bliver dog op til Falck – eller en ny brandslukningsentreprenør – at finde ud af, hvordan køretøjssammensætningen skal ændres.

Google Streetview
Brandvæsen

Nabostation skal assistere ved alle bygningsbrande i Gilleleje

Brandstationen i Gilleleje råder i dag over en ældre tankvogn med 13.500 liter slukningsvand, men det er meningen, at den skal skiftes ud med en ny tankvogn, der dog kun får en kapacitet på 8.000 liter. Den reducerede vandkapacitet på førsteudrykningen bekymrer de lokale brandfolk, og kommunens administration erkender da også, at ændringen kan medføre større tab af værdier ved brande. Løsningen ser ud til at blive, at nabobrandstationen i Helsinge automatisk skal assistere med en ekstra tankvogn ved alle bygningsbrande i Gilleleje.