Brandvæsen

Beredskaber får adgang til bedre information om farligt vejr

Ekstremt vejr som skybrud og storme volder store problemer for borgere, trafikanter og beredskaber – og er ofte forbundet med store udgifter. Med en ny samarbejdsaftale udvider DMI sin særlige farligt-vejr-vagt, så kommuner, beredskaber og forsyningsselskaber i hovedstadsområdet nu bliver klædt endnu bedre på, når vejret viser tænder. Målet med farligt-vejr-aftalen er at yde rådgivning og øge dialogen under ekstreme vejrsituationer, så kvaliteten af det samlede beredskab bliver højere.

Brandvæsen

Brandfolk har pumpet 300 mio. liter vand væk

De seneste dage har over 600 brandfolk været i gang med at bekæmpe oversvømmelser på næsten 200 indsatssteder. Det anslås, at de mange brandfolk har pumpet omkring 300 mio. liter vand væk. Alene i Sønderborg, der har været hårdest ramt, har 100 brandfolk været i gang på 51 indsatssteder, men også på Sjælland knokler redningsmandskabet.

Brandvæsen

Indsatsplaner for oversvømmelse skal hjælpe kommuner

En indsatsplan for oversvømmelse er et værktøj, som kommunerne kan bruge til at skabe kontrol over situationen, når oversvømmelsen rammer, og KL har udgivet en pjece, som skal hjælpe kommunerne på vej. Baggrunden er blandt andet Det Nationale Risikobillede, hvor Beredskabsstyrelsen peger på kraftig regn og skybrud som én ud af 10 hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Kraftig regn og skybrud kan føre til oversvømmelser, som brandvæsenerne har ansvaret for at afhjælpe og begrænse, men pjecens budskab er, at den klimaberedte kommune kan forberede sig på, hvordan den vil sikre, at samfundets vitale funktioner fungerer under oversvømmelser.

Brandvæsen

Brandvæsens skybrudsindsats kostede 805.000 kr.

Da Falster i august 2011 blev ramt af et kraftigt skybrud, fik Guldborgsund Redningsberedskab en central rolle i arbejdet med at udbedre skaderne – og herunder sikre, at en oversvømmelse af spildevandssystemet ikke førte til forurening. Der blev etableret en række pumpesteder, hvor vand fra spildevandsbrønde blev pumpet direkte ud i afvandingskanaler, og i en uge arbejdede beredskabets medarbejdere og frivillige sammen med mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet om den omfattende pumpeopgave. Nu er regnskabet for indsatsen så gjort op, og den samlede regning lyder på 805.000 kr.