Minister til beredskaberne: Tilkald Beredskabsstyrelsen og Forsvaret

Arkivfoto

De kommunale beredskaber har ydet en omfattende og prisværdig indsats for at begrænse skaderne efter de seneste ugers ekstraordinært kraftige regn og hårdt vejr. Det takker forsvarsminister Trine Bramsen for. Men samtidig opfordrer ministeren til, at beredskaberne ikke tøver med at tilkalde assistance fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet.

I et brev til de kommunale beredskaber understreger forsvarsminister Trine Bramsen muligheden for statslig støtte i forbindelse med oversvømmelserne.

”Mange borgere i Danmark er berørt af de seneste ugers ekstraordinært kraftige regn og hårdt vejr, der har givet oversvømmelser mange steder i landet. I de kommunale redningsberedskaber har I ydet en omfattende og prisværdig indsats for at begrænse skaderne. Det vil jeg gerne sige jer tak for. Beredskabsstyrelsen og mange andre gode kræfter har støttet op”, skriver forsvarsministeren – og fortsætter:

”Der er desværre risiko for, at den vejrmæssige situation fortsætter. Det er derfor vigtigt for regeringen, at vi fortsat gør, hvad vi kan for at sikre de ramte og truede borgere og virksomheder. Jeg er helt tryg ved jeres ledelse af indsatsen. Samtidig ved jeg, at kapaciteter ved Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet fortsat er klar til at støtte, hvis der opstår behov. Jeg vil gerne opfordre jer til ikke at tøve med at tilkalde assistance, hvis der er behov herfor”.

Konkret fortæller forsvarsministeren, at der vil blive indledt drøftelser om samarbejdet:

”Jeg har bedt Beredskabsstyrelsen om at indkalde jer til et møde i den Nationale Operative Stab med henblik på at drøfte, om der er mere vi fra statens side kan gøre for at støtte håndteringen af situationen”.

Annonce