Hård kritik af planer om fælles beredskab

Google Streetview
Brand- og redningsstationen i Kolind

Den foreslåede model for et fælles beredskab for hele Djursland er en afgørende svækkelse af sikkerheden for borgerne. Det siger Erling Thoft, der er beredskabschef i Rougsø og Sønderhald kommuner. Modellen vil ifølge beredskabschefen betyde en stærk centralisering af ledelsesapparatet, ligesom modellen vil medføre, at der ikke er tilstrækkelig vandforsyning i Rougsø-Sønderhald.

Randers Amtsavis har spurgt beredskabschef Erling Thoft og kollegaen Erik Laursen, Grenaa, om en faglig kommentar til de modeller, som er til politisk debat. Politikerne i teknisk udvalg er delte i spørgsmålet om et fælles brandvæsen for Norddjurs eller hele Djursland. Mens Erik Laursen vælger at forholde sig helt tavs, indtil der foreligger et konkret udspil fra politikerne i sammenlægningsudvalget, vil Erling Thoft gerne advare mod at overse sikkerheden som et vigtigt element i debatten om fremtidens brandvæsen. “Følger man rapporten med modeller for et fælles beredskab for hele Djursland, vil det give en afgørende svækkelse af sikkerheden for borgerne på hele Djursland og de ejendomme, som skal sikres mod ildløs eller ulykke”, siger Erling Thoft.

“I rapporten vil man flytte drejestigen fra Grenaa ind til Kolind, og det betyder, at hvis der til at slukke brand i en af de høje bygninger i Grenaa er brug for en drejestige, skal den komme fra Kolind, hvorfra der er 20-25, måske 30 minutters køretid. Ligeledes er det tanken at placere den ene tankvogn fra Rougsø-Sønderhald Brand- og Redningsvæsen i Kolind. Det vil betyde, at vi ikke vil have tilstrækkelig vandforsyning”, siger Erling Thoft til Randers Amtavis. “Vi har jo netop fået bevilget en ekstra tankvogn, fordi vi kunne se besparelser ved at nedlægge de utilstrækkelige branddamme og -haner. Flyttes den tankvogn, kan vi ikke opretholde en kontinuerlig vandforsyning på 400 liter i minuttet, som vi skal efter de gældende regler på beredskabsområdet”, siger beredskabschefen.

En fælles model for beredskabet på hele Djursland vil ifølge Erling Thoft betyde en stærk centralisering af ledelsesapparatet og en svækkelse af sikkerheden for borgerne. I rapporten peges på fordelen i at minimere antallet af indsatsledere. Det mener Erling Thoft kan være en god og fornuftig løsning i nogle tilfælde. “Men man kan jo ikke lade en brandudrykning køre uden en form for indsatsledervagt. Hvis man minimerer antallet af reelle indsatsledere og lader holdlederne være indsatsledere, så skal holdlederne også have vagtbetaling, så i stedet for to indsatsledere vil der pludselig være mange, som skal have vagtbetaling, og derved vil det blive meget dyrere. Desuden skal der være en bagvagt af to rigtige indsatsledere, hvorved det bliver urentabelt”, siger han.

Annonce